จ่ายที่ไหน
 
ศูนย์บริการ เอไอเอสช็อป จำนวน 27 สาขา
ศูนย์บริการ เทเลวิซ ทั่วประเทศ

ร้านชมพู มินิมาร์ท
ต.ชะอำ เพชรบุรี
Location : 52021
30/10 ถ.ราษฎร์พลี ต.ชะอำ
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
Fax. 032-433-677
สาขา ร้านโพธาราม สโตร์ สาขา 1
ถ.ทรงประพาส อ.โพธาราม ราชบุรี
Location : 51493
เลขที่ 26 ถ.ทรงประพาส ต.โพธาราม
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
032-357541,
Fax. 032-354-758
ร้านโพธาราม สโตร์ สาขา 2
ถ.เนืองประดิษฐ์ อ.โพธาราม ราชบุรี
Location : 51494
เลขที่ 69 ถ.เนื่องประดิษฐ์ ต.โพธาราม
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
032-357541,
Fax. 032-354-758
สาขา บ้านฆ้องสโตร์
อ.โพธาราม ราชบุรี
Location : 51496
เลขที่ 162/30-31 ม. 2 ต.บ้านฆ้อง
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
032-357541,
Fax. 032-354-758
สาขา ร้านโพธาราม สาขาบ้านสิงห์
อ.โพธาราม ราชบุรี
Location : 51497
เลขที่ 80 ม. 5 ถ.เพชรเกษม
ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี 70120
032-357541,
Fax. 032-354-758
สาขา อ.บ้านโป่ง ราชบุรี
Location : 51767
เลขที่ 29/38-39 ม. 9 ต.เบิกไพร
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
032-343657,
Fax. 032-344-469
บ้านชายน้อย บุ๊ค แอนด์ เน็ต
อ.เมือง สมุทรสาคร
Location : 50812
เลขที่ 31/38 ม.ที่ 4 ถ.พระราม 2
ต.นามี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
034-833-631
ร้าน Fresh Mart ม.บ้านวราลักษณ์
อ.วังน้อย อยุธยา
Location : 50806
เลขที่ 100/204 ม.ที่ 12 ต.ลำตาเสา
อ.วังน้อย จ.อยุธยา 13120
035-275-782
ร้านเกรียงไกร เทเลคอม
อ.พระพุทธบาท สระบุรี
Location : 50178
เลขที่ 138/84 ม.ที่ 7 ถ.สายเอก
ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี 18120
036-323-659
บจก.เอ็ม ดี โฟนช็อป
อ.ท่ายาง เพชรบุรี
Location : 6456
เลขที่ 201/1 ถ.ใหญ่ ต.ท่ายาง
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
032-461-122,
032-463-100
     
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8