จ่ายที่ไหน
 
ศูนย์บริการ เอไอเอสช็อป จำนวน 27 สาขา
ศูนย์บริการ เทเลวิซ ทั่วประเทศ

CJ Express
(บริษัท พี เอส ดี รักษ์ไทย จำกัด)

สาขาดอนตูม
Location : 57031
186 หมู่ 4 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม
จ.นครปฐม 73150
-
CJ Express
(บริษัท พี เอส ดี รักษ์ไทย จำกัด)

สาขาห้วยพลู
Location : 57032
278/1 หมู่ 1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม 73120
-
CJ Express
(บริษัท พี เอส ดี รักษ์ไทย จำกัด)

สาขาด่านช้าง
Location : 57033
205-207 หมู่ 5 ต.หนองมะค่าโมง
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
-
CJ Express
(บริษัท พี เอส ดี รักษ์ไทย จำกัด)

สาขาดอนเจดีย์
Location : 57034
385 หมู่ 5 ต.ดอนเจดีย์
อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
-
CJ Express
(บริษัท พี เอส ดี รักษ์ไทย จำกัด)

สาขาด่านช้าง 2
Location : 57035
444-446 หมู่ 5 ต.หนองมะค่าโมง
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
-
CJ Express
(บริษัท พี เอส ดี รักษ์ไทย จำกัด)

สาขาอู่ทอง
Location : 57036
67-71 หมู่ 6 ถนนท้าวอู่ทอง ต.อู่ทอง
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
-
CJ Express
(บริษัท พี เอส ดี รักษ์ไทย จำกัด)

สาขาจอมบึง
Location : 56439
299/18 หมู่ 3 ต.จอมบึง
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
-
CJ Express
(บริษัท พี เอส ดี รักษ์ไทย จำกัด)

สาขาบ้านโป่ง 1
Location : 56440
3/11-12-13 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
-
CJ Express
(บริษัท พี เอส ดี รักษ์ไทย จำกัด)

สาขาบ้านโป่ง 2
Location : 56441
96-98 ถ. แสงชูโต ต.บ้านโป่ง
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
-
CJ Express
(บริษัท พี เอส ดี รักษ์ไทย จำกัด)

สาขาปากท่อ
Location : 56442
388 หมู่ 1 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ
จ.ราชบุรี 70140
-
     
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8