แจ้งปัญหา แนะนำบริการ
 

กรณีตัวแทนมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการ ตัวแทนสามารถติดต่อทางโทรศัพท์มายัง Call Center เพื่อดำเนินการแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะดำเนินการตรวจสอบ และแจ้งความคืบหน้า รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ตัวแทน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ให้บริการได้รับแจ้งการร้องเรียนจากตัวแทน

Agent (ตัวแทนเอ็มเปย์สเตชั่น) ติดต่อ mPAY STATION Contact Center : 02-078-9299 ทุกวัน เวลา 07.00-22.00 น.
Dealer mPAY STATION ติดต่อ Channel Contact Center : 02-078-9191 ทุกวัน เวลา 07.00-22.00 น.