เพื่อเพิ่มรายได้เข้าร้าน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

     บริษัทฯ เปิดให้ตัวแทน เอ็มเปย์ สเตชั่น ขอหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนรับชำระเงิน เอ็มเปย์ สเตชั่น ได้แล้วตั้งแต่วันนี้
โดยมีขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองฯ ดังนี้
- แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สมัคร เอ็มเปย์ สเตชั่น และเบอร์ติดต่อกลับ
- ชื่อ-นามสกุล ที่สมัคร เอ็มเปย์ สเตชั่น
- ที่อยู่ที่ตั้งร้าน
- ใส่หัวข้อ mail : ขอหนังสือรับรองการเป็นตัวแทน เอ็มเปย์ สเตชั่น

และส่งข้อมูลกลับมายัง [email protected] ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2558