เปิดบริการรับชำระค่าบริการเคเบิ้ลทีวีซีทีเอช (CTH)  

ตัวแทน เอ็มเปย์ สเตชั่น สามารถรับชำระค่าบริการเคเบิ้ล ทีวีซีทีเอช (CTH) ให้กับลูกค้าได้แล้ว

ขั้นตอนง่ายๆ ในแต่ละช่องทางดังนี้
1. ช่องทางโทรศัพท์มือถือ
  กด *556*419*จำนวนเงิน*สตางค์*รหัสส่วนตัว*เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า#
2. ช่องทางเว็บไซต์
  - เลือกไอคอน Bill > เมนู บิลอื่นๆ > ซีทีเอช
  - กรอก Customer ID/รหัสลูกค้า (14 หลัก) หรือ ยิงบาร์โค๊ดจากใบแจ้งหนี้ที่ลูกค้านำมาชำระ
  - กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
  - ตรวจสอบรายการและกดยืนยันการทำรายการ


เงื่อนไขการใช้บริการ
  - ชำระเงินเต็มจำนวนตามราคา Package ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้กับทาง CTH เท่านั้น
  - เมื่อลูกค้าทำรายการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถรับชมช่องพิเศษตาม Package ได้ทันที
  - ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ