เปิดรับชำระค่าบริการเพิ่มช่องระดับโลก
GMM Z Pay TV ผ่านตัวแทน mPAY STATION

 • ทำรายการผ่าน Website
  • เลือกไอคอน Bill
  • เลือกเมนู บิลอื่นๆ
  • เลือกบริการจีเอ็มเอ็ม แซท เพย์ ทีวี
  • กรอกเลขที่ใบแจ้งค่าบริการ
  • ตรวจสอบรายการและกดยืนยันการทำรายการ

  ค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท

  หมายเหตุ : ลูกค้าไม่สามารถขอยกเลิกรายการและขอเงินคืนได้ ต้องติดต่อ GMM Z call center: 0-2841-8888 เท่านั้น