วิธีการซื้อรหัสบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ HelloYuuHoo สำหรับ Agent

กด รหัสเติมเงิน ตามราคาบัตรที่ต้องการซื้อ แล้วโทรออก

 

ระบบส่ง SMS แจ้งยืนยันการทำรายการ โดยลูกค้าจะได้รับ SMS 2 ข้อความ และตัวแทน mPAY STATION จะได้รับ SMS 1 ข้อความ

       เงื่อนไขการใช้บริการ mPAY STATION

  1. ไม่คืนเงินทุกกรณี
  2. ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการทำรายการ
  3. ช่องทางที่ลูกค้าสามารถชำระได้
  4. สามารถชำระผ่านกระเป๋าเงินสด mCASH ได้เท่านั้น
  5. Callcenter 02-624-9399 ตลอด 24 ชั่วโมง