เปิดรับชำระค่าบริการ ของ เดลล์ และ จี4เอส ผ่านตัวแทน
เอ็มเปย์ สเตชั่น ฟรีค่าธรรมเนียมทำรายการ


ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และค่าบริการของ Dell


  • สามารถกำหนดยอดชำระค่าบริการเองได้ (ไม่กำหนดขั้นต่ำในการทำรายการ)
  • ค่าสินค้า/ค่าบริการของจี4เอส


  • ชำระเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งหนี้เท่านั้น