ซื้อรหัส TollD  รับโทรฟรีกลับไทยไม่อั้น !!

ซื้อรหัส TollD ผ่าน mPAY STATION ราคา 1,000 บาท แถมฟรี! บัตรโทรศัพท์โทรกลับไทย บุฟเฟ่ต์โทรไม่อั้น 1 เดือน มูลค่า 499 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1-31 กรกฎาคม 2555
หมายเหตุ :

    • บัตรบุฟเฟต์โทรกลับไทยไม่อั้นแถมฟรี! กำหนดให้เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการในวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2555 เท่านั้น
    • ลูกค้าต้องแจ้งรับสิทธิ ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เท่านั้น
    • ลูกค้าต้องแจ้งใช้สิทธิ์โดยการโทรผ่านทางโทรดี Call center : 02 769 4567 (จ.- ศ. เวลา 8.30 -17.30 น.) โดยทางโทรดีขอสงวนสิทธ์ให้เฉพาะลูกค้าที่แจ้งข้อมูลครบเท่านั้น
    • รายละเอียดบัตรโทรกลับไทยบุฟเฟ่ต์แถมฟรี เป็นไปตามเงื่อนไขบัตรที่โทรดีจำหน่าย แนะนำตรวจสอบรายละเอียดต่างๆของบัตรได้ที่ www.tolld.com ก่อนใช้งาน