เปลี่ยนวิธีกด การชำระบริการ MOLPoints ,
ZEST e-Pocket,ZEST Bill Payment

MOLPoints เปลี่ยนวิธีการกดบริการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กด *556*4889*จำนวนเงิน*รหัสส่วนตัว*
               หมายเลขโทรศัพท์มือถือลูกค้า#โืทรออก

ขั้นตอนที่ 2 กด *556*4889*รหัสบัตรสมาชิก*รหัสบริการ#โทรออก

 

Zest bill payment เปลี่ยนชื่อเป็น ZEST Bill Payment

และเปลี่ยนวิธีการกดให้บริการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กด *556*397*หมายเลขสั่งซื้อ*รหัสบริการ*
               หมายเลขโทรศัพท์มือถือลูกค้า#โทรออก

ขั้นตอนที่ 2 กด *556*397*1*รหัสส่วนตัว#โทรออก

 

ZEST e-Pocket เปลี่ยนวิธีการกดให้บริการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กด *556*4398*จำนวนเงิน*สตางค์*รหัสส่วนตัว*
               หมายเลขโทรศัพท์มือถือลูก#โทรออก

ขั้นตอนที่ 2 กด *556*4398*รหัสบัตรสมาชิก*รหัสบริการ#โทรออก

 

หมายเหตุ :

มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

MOLPoints Call Center : 02-530-9889,ZEST Call Center 082-450-0500,02-6829399