อุปกรณ์ในการรับชำระประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์(Computer) ที่ใช้ Internet Explorer Version 7-9 **พร้อมติดตั้งระบบ Internet ความเร็วสูง (สำหรับ windows XP และ MAC ไม่รองรับทุก Version)
2. เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader) ที่สามารถอ่านบาร์โค้ดความยาวได้ตั้งแต่ 1-13 นิ้ว ใช้รุ่นที่มีหัวต่อแบบ USB นำมาเสียบกับช่อง USB แล้วสามารถใช้งานได้ทันที
3. เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) ที่สามารถพิมพ์กระดาษ A4, A5 (เป็น Ink Jet/Laser) หรือ เครื่องพิมพ์เอกสารที่พิมพ์กระดาษความร้อนขนาด 3 นิ้ว (Thermal Printer)

การใช้งาน

1. เข้า www.ais.co.th/mpaystation
2. เลือก Agent Log in
3. กรอก หมายเลขโทรศัพท์ กรอก Password ของตัวแทน เอ็มเปย์ สเตชั่น
4. เลือกกลุ่มบริการที่ต้องการทำรายการ