จ่ายอะไรได้บ้าง mPAY STATION

ข่าวสารและโปรโมชั่นพิเศษ

  

 

แจ้งปิดการเติมเงินบริการ Buddy Broadband

แจ้งปิดการเติมเงินบริการ Buddy Broadband ผ่านตัวแทน mPAY STATION ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557 นี้เป็นต้นไป คลิก

ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ชำระเงินงวดค่าบ้าน

ระหว่าง วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2557 ธนาคารจะตัดชำระเงินงวดค่าบ้านในวันที่ 2 มกราคม 2557

 

เปิดรับชำระ สินค้าและบริการอื่น

TOT , TOT 3G , Booking.com , แจนเซ่น-ซีแลก , จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ , จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) คลิก

แจ้งเปิดบริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่าน mPAY STATION

แจ้งเปิดบริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่าน mPAY STATION ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

ปิดการรับสมัครตัวแทนเอ็มเปย์ สเตชั่น ที่นำ SIM Card ไปใช้กับตู้เติมเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 นี้เป็นต้นไป คลิก

เปิดรับชำระค่าเบี้ยประกัน ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ และ คิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์

เปิดรับชำระค่าเบี้ยประกัน ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ และ คิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์! คลิก

เปิดรับชำระค่าบริการเพิ่มช่องระดับโลก GMM Z Pay TV

ผ่าน mPAY STATION แล้ววันนี้ รายละเอียด คลิก

เติมเงิน mCASH ผ่าน KTB

ลุ้นรวยทองรวมกว่า 2 ล้านบาท!! คลิก

 

ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

ตามมาตรา 50 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร” ของเงินได้ประจำปี 2555 ให้กับตัวแทน เอ็มเปย์ สเตชั่น รายละเอียด คลิก

เปิดรับชำระค่าสินค้าและบริการ CLICKFORCLEVER

ผ่านตัวแทนเอ็มเปย์ สเตชั่น แล้ววันนี้ ค่าบริการรายการละ 20 บาท

 

ร้านค้าในโครงการส่งสริม พัฒนาธุรกิจไทย

ต่อยอดร้านของคุณเองได้ง่ายๆ เพียงสมัครเป็นตัวแทน เอ็มเปย์ สเตชั่น คลิก

 

ขอแจ้งให้ตัวแทนเอ็มเปย์สเตชั่นทราบ

ห้ามนำการให้บริการชำระเงินค่าสินค้า/บริการของบริษัทฯ ไปประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย ใดๆ หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ นอกจากรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการให้บริการที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อ่านต่อ