จุดรับชำระเงิน
ที่นี่..ที่เดียวครบ


พร้อมให้บริการทั่วประเทศ

ตัวแทนเอ็มเปย์ สเตชั่น


ให้บริการเติมเงินได้แล้ววันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรดระวัง! การแอบอ้างขาย
อุปกรณ์รับชำระ

เนื่องจากมีบริษัทที่มิได้รับการแต่งตั่งเป็น Master
Agent จากบริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด

อ่านเพิ่มเติม

ห้าม! มิให้นำบริการของบริษัท
ไปประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า
ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุนการทำธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

รหัส (ที่ต้อง) ลับ

รหัสผ่าน (Password) และรหัสส่วนตัว (PIN) ถือ
เป็นความลับ หากมีการทำรายการใดๆโดยใช้รหัส
ดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าเป็นการกระทำที่เกิด

อ่านเพิ่มเติม

ปิดการรับสมัครตัวแทนเอ็มเปย์สเตชั่น
ที่นำ SIM Card ไปใช้กับตู้เติมเงิน

ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการทุกท่าน
ในการหยุดนำ SIM CARD ไปใช้กับตู้เติมเงินออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม