เตรียม AIS mPAY ให้พร้อมก่อนช้อป
โหลด บน 
และเติมเงินเข้า AIS mPAY ให้พอต่อการช้อป
พิเศษ ฟรี! ค่าธรรมเนียมการเติม 10 ครั้ง/เดือน*
เติมสะดวกได้ทั้ง ATM ,Internet Banking และ Mobile Banking
เลือกช่องทาง/ธนาคารที่คุณสะดวกเติมเงิน
เลือกช่องทาง/ธนาคารที่คุณสะดวกเติมเงิน
วิธีการชำระเงิน
 
 
เลือกวิธีชำระเงินด้วย “mPAY Wallet” พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ mPAY
* เบอร์โทรศัพท์ที่กรอกต้องสมัคร mPAY เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 
   
 
 
ตรวจสอบรายการ และกดตกลง
 
   
 
 
เข้าไปชำระเงินใน mPAY App ของคุณ เลือกเมนู > เลือก mPAY Shopping
 
   
 
 
จะแสดงรายการที่ลูกค้าซื้อไว้ กดจ่ายได้ทันที
 
   
 
 
ยืนยันชำระเงินด้วย mPAY Wallet
(mCASH หรือ บัญชีธนาคาร ที่ผูกไว้กับ mPAY)
 
   
 
 
ชำระเงินเรียบร้อย ลูกค้าจะได้รับ SMS ยืนยันการชำระเงิน
  *ลูกค้าต้องชำระเงินให้สำเร็จภายใน 1 ชั่วโมงเท่านั้น หากเกินเวลา ลูกค้าจะไม่สามารถกด “จ่าย” จากใน mPAY App ได้ และจะถือว่าเป็นการยกเลิกการสั่งซื้อ หากลูกค้ายังต้องการซื้อสามารถทำรายการสั่งซื้อจากหน้า AIS Online Store ใหม่ได้

วิธีการชำระเงิน

เลือกวิธีชำระเงินด้วย “mPAY Wallet” พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ mPAY
* เบอร์โทรศัพท์ที่กรอกต้องสมัคร mPAY เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
ตรวจสอบรายการ และกดตกลง
เข้าไปชำระเงินใน mPAY App ของคุณเลือกเมนู เลือก mPAY Shopping
จะแสดงรายการที่ลูกค้าซื้อไว้ กดจ่ายได้ทันที
ยืนยันชำระเงินด้วย mPAY Wallet (mCASH หรือ บัญชีธนาคาร ที่ผูกไว้กับ mPAY)
ชำระเงินเรียบร้อย ลูกค้าจะได้รับ SMS ยืนยันการชำระเงิน
*ลูกค้าต้องชำระเงินให้สำเร็จภายใน 1 ชั่วโมงเท่านั้น หากเกินเวลา ลูกค้าจะไม่สามารถกด “จ่าย” จากใน mPAY App ได้ และจะถือว่าเป็นการยกเลิกการสั่งซื้อ หากลูกค้ายังต้องการซื้อสามารถทำรายการสั่งซื้อจากหน้า AIS Online Store ใหม่ได้