TH | EN
ซิมเดียวที่เปลี่ยนมือถือให้เป็นกระเป๋าสตางค์
ให้คุณสะดวกกับการชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS
อาหารและเครื่องดื่มหรืออื่นๆ อีกมากมาย