ผูกบัตรเครดิต Visa บน mPAY App และใช้จ่าย 300 บ.ขึ้นไป ฟรี! Starbucks e-Coupon 100 บ.เงื่อนไข

เงื่อนไข


       
 
 
เงื่อนไขโปรโมชั่น
  • 1. โปรโมชั่นนี้เฉพาะการชำระด้วย mPAY App เท่านั้น ระยะเวลาโปรโมชั่น 15 ธันวาคม 2016 - 31 มีนาคม 2017
  • 2. Cash back มูลค่า 100 บาทเมื่อชำระค่าเบี้ยประกัน 1 กรมธรรม์ขั้นต่ำ 500 บาท
  • 3. สงวนสิทธิ์1 หมายเลขกรมธรรม์ / สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
  • 4. สงวนสิทธิ์1 หมายโทรศัพท์ / สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
  • 5. Cash back มูลค่า 100 บาท ใน 3 วันทำการโดย Cash back เข้า mPAY Wallet
  • 6. Cash back รายการที่ชำระสำเร็จด้วย mPAY Wallet หรือบัญชีธนาคารที่ผูกไว้ เท่านั้น
  • 7. บ. เอ็มเปย์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า