3 ขั้นตอนง่ายๆ
ย้ายค่ายเบอร์เดิมมา เอไอเอส

1. เช็คให้พร้อมก่อนย้าย... ง่ายนิดเดียว

 • ระบบรายเดือน

  ไม่มียอดค้างชำระเหลืออยู่ และไม่อยู่ระหว่างการโอนเปลี่ยนเจ้าของ

 • ระบบเติมเงิน

  เช็กให้มั่นใจว่าเลขหมายของคุณ ได้รับการลงทะเบียน ภายใต้ชื่อของคุณเรียบร้อยแล้ว และใช้เงินที่เหลืออยู่จนหมดแล้ว (ไม่สามารถโอนเงินและโอนวันจากเครือข่ายเดิม)

 • ชื่อและข้อมูล

  ขอเปลี่ยนเครือข่าย มา AIS ต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับเครือข่ายเดิม

*ไม่มีภาระผูกพันสัญญาในการใช้บริการใดๆ กับเครือข่ายเดิม จากเลขหมายที่จะโอนย้ายมา

2. เตรียมเอกสาร

 • บุคคลธรรมดา

  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง หรือบัตรอื่นๆ ที่มีภาพถ่ายที่ออกให้โดยหน่วยงานของราชการ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ, ใบขับขี่, บัตรประจำตัวนิสิต, นักศึกษา, บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว, หนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ยื่นเอกสาร-รับซิม AIS แล้วรอรับผล SMS

 • สะดวก ง่าย ทำได้ 24 ชั่วโมง ลงทะเบียนย้ายค่ายออนไลน์วันนี้

  พร้อมมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการย้ายค่ายถึงบ้าน     

 • หรือ กรอกแบบฟอร์ม

  พร้อมยื่นเอกสาร ที่ เอไอเอส ช็อป, ร้านเทเลวิซและร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

 • รับซิม

  รับซิมการ์ดใหม่ของ AIS พร้อมรับฟรี!
  ค่าธรรมเนียมบริการโอนย้ายเครือข่าย

 • รอรับ SMS

  แจ้งผลการย้ายเครือข่าย โดยในระหว่างรอใช้ซิมของ
  เครือข่ายเดิมไปก่อนได้

แจ้งผล SMS 1 (**SMS ส่งไปที่ซิมเครือข่ายเดิมของคุณ)

วันที่2 หลังจากยื่นเอกสาร

 • ได้รับอนุมัติ > วันที่ / เวลา ที่สามารถเริ่มใช้งาน AIS ได้
 • ไม่ได้รับอนุมัติ > แจ้งสาเหตุที่ไม่ได้รับอนุมัติ

แจ้งผล SMS 2(**SMS ส่งไปที่ซิม AIS ของคุณ)

ยินดีต้อนรับจาก AIS ขึ้นอยู่กับแบบที่คุณเลือก

 • แบบเติมเงิน
 • แบบรายเดือน