NetSIM
แพ็คเกจหลัก และอัตราค่าบริการ

รับสิทธิ์พิเศษเมื่อเริ่มเปิดใช้บริการ

แบบเติมเงิน
 • ฟรี! 3G/EDGE+ รวม 1,200 นาที (หรือ 20 ชั่วโมง) เดือนละ 300 นาที นาน 4 เดือน
 • เมื่อใช้ครบโปรโมชั่นฟรี 300 นาที กรุณาเติมเงินเพื่อเริ่มต้นแพ็กเกจ 99 บาท ใช้งาน 3G/EDGE+ ได้ 30 ชั่วโมง.
 • ใช้งาน 3G ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
แบบรายเดือน
 • ฟรี! 3G/EDGE+ รวม 1,200 นาที (หรือ 20 ชั่วโมง) สำหรับลูกค้าที่สมัครโปรโมชั่นแบบคิดตามเวลาการใช้งาน
  (รอบบิลละ 300 นาที นาน 4 รอบบิล)
 • ใช้งาน 3G ความเร็วสูงสุด 384 Kbps

แพ็กเกจและอัตราค่าบริการ

แพ็กเกจแบบคิดตามเวลาการใช้งาน

package
ใช้งาน 3G ความเร็วสูงสุด 384 Kbps

แพ็กเกจแบบคิดตามปริมาณการใช้งาน

package

 • ส่วนเกิน MB ละ 2 บาท หรือนาทีละ 1 บาท VDO Call นาทีละ 1.50 บาท (แพ็กเกจแบบคิดตามระยะเวลาการใช้งาน
  ไม่สามารถใช้บริการ VDO Call ได้)
 • ค่าโทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.50 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง SMS ละ 2 บาท MMS ละ 4 บาท
อ่านสักนิด
 • กรุณากด *388# เพื่อขอ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งาน Wifi
 • ฟรีค่าสมาชิก AIS Music Store 99 บาท/เดือน ให้คุณดาวน์โหลดฟรีไม่อั้น ทั้ง Full Song และ MV ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น AIS Music Store ฟรีที่ AIS App Store โทร*900
 • ฟรี e-magazine จาก AIS Bookstore 10 เล่มนาน 3 เดือน (สำหรับแพ็กเกจ 899 บาท และ 999 บาท)
  ได้แก่ กุลสตรี, ครัว, ทีวีอินไซด์, เที่ยวรอบโลก, รักลูก, โลกวันนี้, Audiophile/Videophile, Aerospace, I like และ LIPS
  (สำหรับผู้สมัครวันนี้ถึง 30 เม.ย.55)
 • ดาวน์โหลด AIS Bookstore Application เพื่อรับ e-magazine ได้ที่ www.ais.co.th/bookstore
 • ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ 3G คลิก
เงื่อนไข
 1. อัตราค่าบริการแบบเติมเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบรายเดือนไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. เฉพาะผู้สมัครใช้บริการใหม่ NET SIM 69 บาท แบบเติมเงิน ภายในวันที่ 5 ก.ค 2554
  ถึง 29 ก.พ. 2555 จะได้รับสิทธิ์ใช้ฟรี 3G/EDGE+ รวม 1,200 นาที แบ่งเติมให้ครั้งละ 300 นาที
  จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
  2.1 ครั้งแรก เมื่อเปิดใช้บริการ NET SIM 69 บาท แบบเติมเงิน จะได้รับฟรี
  3G/EDGE+ 300 นาที และมีระยะเวลาใช้บริการ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดใช้บริการ
  2.2 ครั้งที่ 2-4 ในวันครบรอบเปิดใช้บริการเดือนที่ 2-4 โดยผู้ใช้บริการต้องมีการเติมเงิน เพื่อให้มีจำนวนวันใช้บริการคงเหลือ สำหรับรับฟรี 3G/EDGE+ พิเศษนี้ (ระยะเวลาใช้บริการ 3G/EDGE+ ที่เติมให้ในรอบเดือนที่ 2-4 ขึ้นอยู่กับจำนวนวันใช้บริการคงเหลือของเงินที่ผู้ใช้บริการเติมเอง)
 3. ผู้สมัครใช้บริการใหม่ NET SIM 69 บาท แบบรายเดือน แพ็กเกจแบบคิดตามเวลาการใช้งาน แพ็กเกจ149 บาท, 249 บาท, 399 บาท และ550 บาท ภายในวันที่ 16 ม.ค. 2555 ถึง 29 ก.พ. 2555 จะได้รับสิทธิ์ใช้ฟรี 3G/EDGE+ รวม 1,200 นาที (สำหรับลูกค้าที่สมัครโปรโมชั่นแบบคิดตามระยะเวลาการใช้งาน) โดยได้รับ ฟรี 3G/EDGE+ 300 นาที นาน 4 รอบบิล เพิ่มจากแพ็กเกจหลักเน็ตซิมที่ใช้บริการ
 4. กรณีใช้ไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปยังรอบบิล หรือ เดือนถัดไปได้
 5. แพ็กเกจเน็ตซิมแบบเติมเงิน 99 บาท หากหักค่าบริการรายเดือนไม่ได้ จะคิดค่าบริการ MMS ครั้งละ 6 บาท
 6. แพ็กเกจแบบเติมเงิน เติมเงิน 150 บาท รับวันใช้งาน 30 วัน สะสมยอดเงินสูงสุดได้ถึง 5,000 บาท และวันใช้งานสูงสุด 365 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการในกรณีที่ไม่มีการโทรออก รับสาย ใช้งานรับส่งข้อมูลและเติมเงิน ติดต่อกันเกิน 90 วัน
 7. สิทธิ์ใช้งาน Wifi 1 User ต่อ 1 Account และสามารถใช้งาน Wifi บนเครือข่ายของ @ AISwifi,3BB_Hotspot และ Cyberpoint เท่านั้น
 8. สิทธิ์ส่วนลดและสิทธิ์การใช้งานที่คงเหลือทุกอย่างจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนโปรโมชั่นแพ็กเกจหรือโอนเปลี่ยนเจ้าของ
 9. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนาน 4 เดือน หรือ 4 รอบบิล
 10. แพ็คเกจนี้สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 11. เมื่อครบกำหนดสิ้นสุดโปรโมชั่น จะได้รับการปรับอัตราค่าใช้บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ที่เปิดให้บริการในช่วงเวลานั้น
 12. การขอเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่นๆ ครั้งแรกไม่คิดค่าบริการ ครั้งที่ 2 คิดค่าธรรมเนียมบริการ ครั้งละ 30 บาท โดยจำนวนเงินและระยะเวลาสะสมที่ได้รับจะเท่ากับที่มีอยู่เดิมหรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขโปรโมชั่นใหม่ที่เลือก
 13. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริการและเงื่อนไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อควรรู้

ความเร็ว 3G ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง

 1. โทรศัพท์ หรือ อุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
 2. ระยะห่างของ “จุดที่กำลังใช้บริการ” กับ “จุดปล่อยสัญญาณ”
 3. จำนวนผู้ใช้งานในช่วงเวลานั้น
 4. Web Browser ของผู้ให้บริการแต่ละราย
 5. การใช้บริการอยู่ในพื้นที่ที่มีอาคารหนาแน่นหรือไม่

 

 

 

AIS