ห้ามพลาด
แพ็กนี้
ต้องซื้อ
เปลี่ยนเครื่องได้ง่ายๆ จ่ายเบาๆ
LAVA เพียง 39 บาท/เดือน*
Samsung และรุ่นอื่น เริ่มต้นเพียง 39 บาท/เดือน*
iPhone 6, 6 Plus เพียง 99 บาท/เดือน*
* เฉพาะรุ่นที่ราคาเครื่องต่ำกว่า 5,000 บาท
ค่าบริการรายเดือนแพ็กเกจ AIS Mobile Care
แพ็ก
ไหนก็คุ้ม
ราคามือถือ
15,000 บาท ขึ้นไป
ราคามือถือ
5,000 - 15,000 บาท
ราคามือถือ
ต่ำกว่า 5,000 บาท
1 แพ็กเกจเปลี่ยนเครื่อง
(SWAP)
2 แพ็กเกจเปลี่ยนเครื่อง
หรื่อรับเครื่องทดแทน
(SWAP/REPLACEMENT)
รายเดือน
(บาท/เดือน)
เหมาจ่าย 12 เดือน(บาท)
(10 เดือน + ฟรี 2 เดือน)
รายเดือน
(บาท/เดือน)
เหมาจ่าย12 เดือน(บาท)
(10 เดือน + ฟรี 2 เดือน)
99 999 229 2,299
69 689 179 1,869
39 359 89 919
∗ราคาไม่รวม VAT 7%
∗สามารถขอเปลี่ยนเครื่อง หรือ รับเครื่องทดแทนได้ 2 ครั้ง/12 เดือน
อัตราค่าบริการเปลี่ยนเครื่อง หรือ รับเครื่องทดแทน
• บริการเปลี่ยนเครื่อง Swap ชำระค่าบริการต่อครั้ง 25%* จากราคาเครื่อง
• บริการรับเครื่องทดแทน Replacement ชำระค่าบริการต่อครั้ง 45%* จากเครื่อง
ตัวอย่าง
ความคุ้ม
LAVA IRIS 700
Samsung Grand Prime
iPhone 6 (16GB)
ราคาขาย
ณ 21 มกราคม 2558
รวม VAT
เปลี่ยนแปลง
(SWAP)
รวม VAT
รับเครื่องทดแทน
(REPLACEMENT)
รวม VAT
2,690 720 1,295
8,900 2,381 4,285
25,500 6,821 12,278
∗คิดจากราคาเครื่อง ณ วันที่ซื้อ ตามราคาประกาศของบริษัทฯ ไม่รวมโปรโมชั่น (ไม่รวม Vat 7%)