เปลี่ยนเครื่องได้ง่ายๆ จ่ายเบาๆ

  • LAVA เพียง 39 บาท/เดือน*
  • Samsung และรุ่นอื่น เริ่มต้นเพียง 39 บาท/เดือน
  • iPhone 6, 6 Plus เพียง 99 บาท/เดือน

* เฉพาะรุ่นที่ราคาเครื่องต่ำกว่า 5,000 บาท

ค่าบริการรายเดือนแพ็กเกจ AIS Mobile Care
  1 แพ็กเกจเปลี่ยนเครื่อง
(SWAP)
2 แพ็กเกจเปลี่ยนเครื่อง
หรื่อรับเครื่องทดแทน
(SWAP/REPLACEMENT)
  รายเดือน
(บาท/เดือน)
เหมาจ่าย
6 เดือน(บาท)
เหมาจ่าย
12 เดือน(บาท)
รายเดือน
(บาท/เดือน)
เหมาจ่าย
6 เดือน(บาท)
เหมาจ่าย
12 เดือน(บาท)
ราคามือถือ
15,000 บาท ขึ้นไป
99 569 999 229 1,299 2,299
ราคามือถือ
5,000 - 15,000 บาท
69 389 689 179 1,059 1,869
ราคามือถือ
ต่ำกว่า 5,000 บาท
39 199 359 89 519 919
∗ราคาไม่รวม VAT 7%
∗สามารถขอเปลี่ยนเครื่อง หรือ รับเครื่องทดแทนได้ 1 ครั้ง สําหรับแพ็กเกจ 6 เดือน และ 2 ครั้ง/12 เดือน สําหรับแพ็กเกจรายเดือน และแพ็กเกจ 12 เดือน
อัตราค่าบริการเปลี่ยนเครื่อง หรือ รับเครื่องทดแทน
  • บริการเปลี่ยนเครื่อง Swap ชำระค่าบริการต่อครั้ง 25%* จากราคาเครื่อง
  • บริการรับเครื่องทดแทน Replacement ชำระค่าบริการต่อครั้ง 45%* จากเครื่อง
  ราคาขาย
ณ 21 มกราคม 2558
รวม VAT
เปลี่ยนแปลง
(SWAP)
รวม VAT
รับเครื่องทดแทน
(REPLACEMENT)
รวม VAT
LAVA IRIS 700 2,690 720 1,295
Samsung Grand Prime 8,900 2,381 4,285
iPhone 6 (16GB) 25,500 6,821 12,278
∗คิดจากราคาเครื่อง ณ วันที่ซื้อ ตามราคาประกาศของบริษัทฯ ไม่รวมโปรโมชั่น (ไม่รวม Vat 7%)
  ชอบแล้วบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะคะ