ตัวอย่างค่าบริการเมื่อขอรับบริการ

รุ่นมือถือ
 
ราคาเครื่อง (รวม Vat)
ณ วันที่ 6 มิ.ย. 60
เปลี่ยนเครื่อง
(SWAP)
รับเครื่องทดแทน
(REPLACEMENT)
OPPO A37
 
4,990.-
 
1,335.-
 
2,403.-
 
Samsung
Galaxy A3
11,900.-
 
3,183.-
 
5,730.-
 
Huawei P10
(32 GB)
17,900.-
 
4,788.-
 
8,619.-
 
iPhone 7
(128 GB)
30,500.-
 
8,159.-
 
14,686.-
 

*ค่าบริการยังไม่รวม VAT 7% *คิดจากราคาเครื่อง ณ วันที่ ซื้อ ตามราคาประกาศของบริษัท ฯ ไม่รวมโปรโมชั่น