ตัวอย่างค่าบริการเมื่อขอรับบริการ

รุ่นมือถือ
ราคาเครื่อง (รวม Vat)
ณ วันที่ 6 มิ.ย. 60
เปลี่ยนเครื่อง
(SWAP)
รับเครื่องทดแทน
(REPLACEMENT)
OPPO A37
4,990.-
1,335.-
2,403.-
Samsung
Galaxy A3
11,900.-
3,183.-
5,730.-
Huawei P10
(32 GB)
17,900.-
4,788.-
8,619.-
iPhone 7
(128 GB)
30,500.-
8,159.-
14,686.-

**ค่าบริการนี้รวม VAT 7% แล้ว *คิดจากราคาเครื่อง ณ วันที่ ซื้อ ตามราคาประกาศของบริษัท ฯ ไม่รวมโปรโมชั่น