29 บาท 24 ชั่วโมง

อินเตอร์เน็ต 4G/3G

1 GB

สิทธิ์การใช้งาน

เน็ตไม่อั้น เร็ว 4 Mbps
สำหรับเล่นเกม

อายุการใช้งาน

24 ชั่วโมง

99 บาท 7 วัน

อินเตอร์เน็ต 4G/3G

5 GB

สิทธิ์การใช้งาน

เน็ตไม่อั้น เร็ว 4 Mbps
สำหรับเล่นเกม

อายุการใช้งาน

7 วัน

200 บาท 7 วัน

อินเตอร์เน็ต 4G/3G

9 GB

สิทธิ์การใช้งาน

เน็ตไม่อั้น เร็ว 4 Mbps
สำหรับเล่นเกม

อายุการใช้งาน

7 วัน

  • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริม สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
  • แพ็กเกจเน็ตเต็มสปีด หลังจากใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด ค่าบริการอินเทอร์เน็ตส่วนเกินคิดตามแพ็กเกจหลัก
  • แอปพลิเคชันรองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 9.0 ขึ้นไป
  • ข้อมูลเพิ่มเติม www.ais.co.th/esports-game