ดาวน์โหลดที่
เลือนลง

1 กดจายบิลที่ เมนูชำระบิล

จายไดทั้งบิลคาน้ำ, คาไฟ, บัตรเครดิต /
สินเชื่อ, ลิสซิ่ง, ประกันชีวิต/ประกันภัย
และบิลอื่นๆ อีกมากมาย

2จายสะดวกยิ่งขึ้น แคสแกนบารโคด

หรือจะกรอกข้อมูลในใบแจ้งค่าใช้บริการ
จะเลือกจ่ายแบบไหนก็สะดวก ปลอดภัย
มั่นใจได้ทุกบิล

เลือนลง

สาธารณูปโภค

บัตรเครดิต / สินเชื่อ

ลิสซิ่ง

ประกันชีวิต / ประกันภัย

บิลอื่นๆ

เลือนลง
  • เลือกเติมที่ตู้ ATM เป็นครั้งๆ
  • เลือกผูกบัญชีธนาคารไวกับ mPAY ทำรายการที่ตู้ ATM แค่ครั้งดียว จากนั้นเติมเงินผ่าน App ได้ทุกที่ ทุกเวลา
เลือนลง

รู้สักนิด

  • เมื่อจ่ายบิลสำเร็จจะได้รับ SMS ยืนยันจาก mPAY
  • ฟรีค่าธรรมเนียม 10 บิล / หมายเลข / เดือน ( โดยจะคืนค่าธรรมเนียมเข้ากระเป๋า mPAY ในวันถัดไปหลังจากทำรายการ )
  • ตัวแทน mPAY Station จะไม่ได้รับสิทธิในโปรโมชั่นนี้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
    และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมถึง 30 มิถุนายน 58
bq = window._fbq || [];