คำศัพท์ คำอ่าน เสียง
  อาหารเช้า เมเนะซะ เม-เนะ-ซะ
  อาหารกลางวัน ฉเรซะ ชะ-เร-ซะ
  อาหารเย็น ยะซะ ยะ-ซะ
  อาหารค่ำ ยะซะ ยะ-ซะ
  ข้าว แฮะ แฮะ
  น้ำ หยี่ หยี
  น้าชา หยี่นุย หยี่-นุย
  น้ำแข็ง หยี่เค หยี่-เค
  กาแฟ ก่อฝี่ ก่อ-ฝี่
  กาแฟเย็น ก่อฝี่เอ ก่อ-ฝี่-เอ
  กาแฟร้อน ก่อฝี่จาน ก่อ-ฝี่-จาน
  นม นุ่ก นุ่ก
  ครีม ไล ไล
  น้ำผลไม้ แต็ดตี่ยี่ แต็ด-ตี่-ยี่
  เนื้อหมู แว้ตตา แว้ด-ตา
  ไก่ เจ้ดตา แจ้ด-ตา
  ปลา งา งา
  เนื้อวัว อเมตา อะ-เม-ตา
  ผัก ฮิมย่วน ฮิม-ย่วน
  ผลไม้  ติดตี่ ติด-ตี่
  อร่อย กงเหน กง-เหน
  ไม่อร่อย สะกงยุ่ง สะ-กง-ยุ่ง
  เผ็ด เชเด เช-เด
  หวาน โชเด โช-เด
  เปรี้ยว ชินเด ชิน-เด
  เค็ม หงานเด หงาน-เด
  ก๋วยเตี๋ยว เข้าซอย เข้า-ซอย
  น้ำแกง อีเย่ อี-เย่
  ของหวาน โม่งโชเด โม่ง-โช-เด
  ขนม โมก โมก
  ไอศครีม หยี่เคโมก หยี่-เค-โมก
  โต๊ะอาหาร สะบวยอะซาอะส่า สะ-บวย-อะ-ซา-อะ-ส่า
  เก้าอี้ กะหล่าไถ่ กะ-หล่า-ไถ่
  จาน ปะแกน ปะ-ก่าน
  ชาม ปะแกนโอ ปะ-ก่าน-โอ
  จาน/ถ้วยเล็กๆ ด้วย ขั๊ว
  ช้อน โชน สู่น
  เกลือ ซา ซา
  น้ำตาล ตะจา ตะ-จา
  น้ำปลา งำปเยียหยี่ ง่าน-เปี่ย-เหย่
  พริกป่น ด่าเจี๊ยะโมะ ตะ-โยะ-โม่น   
  พริกไทย ง่ะโยวกองโมะ ง่ะ-โยะ-เกา-โม่น
  น้ำส้มสายชู เจ้าเธียงเย่ เจ้า-เฉี่ยน-เหย่
  ช้อนกลาง สุ่ง สู่น
  ส้อม คะยีน คะ-ยีน
  ตะเกียบ ตู่ ตู่
  แก้วน้ำ ยี่กั๊ว ยี่กั๊ว
  ถ้วยน้ำชา ด้วยจาน และ-แพะ-ขั้ว
  ถ้วยกาแฟ ด้วยก่อฝี่ ก่อ-ฝี่-ขั๊ว
  กาน้ำชา ขะยา ขะ-ยา
  หลอดดูดน้ำ ไป่ ไป้
  ผ้าเช็ดปาก เละไก่หว่า และ-โต๊ะ-ปะ-หว่า
  กระดาษทิชชู่ สักกู ติ๊ช-ชู
  ไม้จิ้มฟัน ตั่วจ่าถูเดอ ตัว-จา-โท-ต่าน  
  ตู้เย็น หยี่เคเต๊ดต่า เหย่-แค-แต๊ะ-ต่า
  ถังขยะ อะไม่มอง อะ-ไม่-โบง
  ข้าวผัด ทมินจอว ทะ-มิน-จอ
  ข้าวต้ม ซามปะยื่ว  ส่าน-ปโยะ 
  บะหมี่ เข้าซอย เข้า-ซอย
  ไข่ดาว เจะ อู้ อะ ฉิง เจะ-อู้-จ่อ
  ไข่เจียว เจะอู้จอ เจะ-อู้-เข้า-จ่อ
  ไข่ต้ม เจะอู้ เจะ-อู้-ปโยะ
  ซอสพริก เพอะเย้าซี่ งะ-โยะ-สี่
  ซอสมะเขือเทศ คะยั้นเซียนซี ขะ-ย่าน-เฉี่ยน-สี่
  น้ำสลัด ยีแรแร ชะ-สะ-เหย่
  เนย ท้อบั้ก ท้อ-บั้ก
  แยม แจม แจม
  ฉันกิน...ไม่ได้ จะมะ/จะหน่อซา...มะบู๊ จะ-มะ/จะ-หน่อ-ซา-โละ-มะ-ยะ-นู
  ฉันแพ้...(อาหาร) จะมะ/จะหน่อมะใจ้บู๊...
อะซาอะส่า
ตี่-อะ-ซา-อ่ะ-ส่า-จะมะ/จะหน่อ- แนะ มะแต๊ะบู