คำศัพท์ คำอ่าน เสียง
  สกุลเงินประเทศกัมพูชา
อักษรย่อ KHR
เรียล (Riel) เรียว 
 

 

หน่วยเงินกัมพูชา

 

  มีเพียงหน่วยเดียวคือ เรียล (Riel)  
 

 

เหรียญ  

 

  1 บาท มวยบาท มวย-บาด  
  2 บาท ปีบาท ปี-บาด  
  10 บาท    ด็อบบาท ด็อบ-บาด  
 

 

ธนบัตร

 

  20 บาท มะพึยบาท มะ-พึย-บาด  
  50 บาท ห้าเซิบบาท ห้า-เซิบ-บาด  
  100 บาท มะโรยบาท มะ-โรย-บาด  
  500 บาท ปรำโรยบาท ปะ-รำ-โรย-บาด  
  1000 บาท มะปวนบาท มะ-ปวน-บาด  
   

เหรียญกัมพูชาที่นิยมใช้

 

   500 เรียล  500 เรียล ปรัม-โรย-เรียล
   200 เรียล  200 เรียล ปี-โรย-เรียล
   100 เรียล  100 เรียล มวย-โรย-เรียล
     50 เรียล    50 เรียล ฮา-เซิบ-เรียล
   

ธนบัตรกัมพูชาที่นิยมใช้

 

   100,000 เรียล  100,000 เรียล มวย-แซน-เรียล
     50,000 เรียล    50,000 เรียล ปรัม-มืน-เรียล
       5,000 เรียล      5,000 เรียล ปรัม-ป็วน-เรียล
       2,000 เรียล      2,000 เรียล ปี-ป็วน-เรียล
       1,000 เรียล      1,000 เรียล มวย-ป็วน-เรียล
          100 เรียล         100 เรียล มวย-โรย-เรียล
            50 เรียล           50 เรียล ฮา-เซิบ-เรียล
   

อัตราแลกเปลี่ยน (ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557)

 

   

5,000 เรียล เท่ากับ 1.23 US dollars