คำศัพท์ คำอ่าน เสียง
  อาหารเช้า อา-ฮา ปรึก อา-ฮา-ปรึก
  อาหารกลางวัน อา-ฮา เปล ทงัย อา-ฮา-เปน-ทะ-ไง
  อาหารเย็น อา-ฮา ลเงียจ อา-ฮา-สะ-เงียด
  อาหารค่ำ อา-ฮา ยุป อา-ฮา-ยุบ
  ข้าว บาย บาย
  น้ำ ตึก ตึก
  น้าชา ตึก แต ตึก-แต
  น้ำแข็ง ตึก กอก์ ตึก-กอ
  กาแฟ กา-เฟย์ กา-เฟ
  กาแฟเย็น กา-เฟย์ ตร็อ เจียะ กา-เฟ-ตรอ-เจียะ
  กาแฟร้อน กา-เฟย์ กเดา กา-เฟ-กะ-เดา
  นม เดาะฮ เดาะ-ฮะ
  ครีม กแรม กะ-แรม
  น้ำผลไม้ ตึก พแล เชอ ตึก-พะ-แล-เชอ
  เนื้อหมู ซัจ จรูก ซัด-จะ-รูก
  ไก่ ม็วน ม็วน
  ปลา เตรย เตรย
  เนื้อวัว ซัจ โก ซัด-โก
  ผัก บ็อน-แล บ็อน-แล
  ผลไม้  พแล เชอ พะ-แล-เชอ
  อร่อย ชงัญ แมน แตน ชะ-งัน-แมน-แตน
  ไม่อร่อย มึน ชงัญ แมน แตน มึน-ชะ-งัน-แมน-แตน
  เผ็ด เฮิล เฮิน
  หวาน พแอม พะ-แอม
  เปรี้ยว จู จู
  เค็ม ปรัย ไปร
  ก๋วยเตี๋ยว กุยเตียว กุย-เตียว
  น้ำแกง ตึก ซลอ ตึก-ซะ-ลอ
  ของหวาน บ็อง-แอม บ็อง-แอม
  ขนม นุม นุม
  ไอศครีม กา-เรย์ม กา-เร-มะ
  โต๊ะอาหาร โต๊ะ โต๊ะ
  เก้าอี้ เกาอี เกา-อี
  จาน เจียน จาน
  ชาม เจีียนจรุง จาน-จะ-รุง
  จาน/ถ้วยเล็กๆ จานโต๊ดๆ จาน-โต๊ดๆ
  ช้อน ชอน ชอน
  เกลือ ดักอ็อมบึล ดัก-อ็อม-บึน
  น้ำตาล สกอ สะ-กอ
  น้ำปลา ตึกไตรย ตึก-ไต-ระ-ยะ
  พริกป่น มดเตะมอด มด-เตะ-มอด
  พริกไทย เมรจ มะ-เรด
  น้ำส้มสายชู ตึกขะเมะ ตึก-ขะ-เมะ
  ช้อนกลาง ซัพเปรีย กอนดาน ซับ-เปรีย-กอน-ดาน
  ส้อม ชอน ชอน
  ตะเกียบ ตังกีบ ตัง-กีบ
  แก้วน้ำ จอก จอก
  ถ้วยน้ำชา เปงแต เปง-แต
  ถ้วยกาแฟ เปงกาแฟ เปง-กา-แฟ
  กาน้ำชา ตะกอตึก ตะ-กอ-ตึก
  หลอดดูดน้ำ ลอด ลอด
  ผ้าเช็ดปาก กรอนนัท จูดมวด กรอน-นัด จูด-มวด
  กระดาษทิชชู่ เกราะดา จูด เกราะ-ดา จูด
  ไม้จิ้มฟัน เฌอจักทมึน เชอ-จัก-ทะ-มึน
  ตู้เย็น แมซซีนโตรเจียะ แมซ-ซีน-โต-ระ-เจียะ
  ถังขยะ ร็อม ร็อม
  ข้าวผัด บายชา บาย-ชา
  ข้าวต้ม บอ บอ บอ-บอ
  บะหมี่ กุยเตียว กุย-เตียว
  ไข่ดาว โปงเจียน โปง-เจียน
  ไข่เจียว โปงด๊ะเกรือง โปง-ด๊ะ-เกรือง
  ไข่ต้ม โปงสะเงา โปง-สะ-เงา
  ซอสพริก ตึกมะเตะ ตึก-มะ-เตะ
  ซอสมะเขือเทศ ตึกเปงปอ ตึก-เปง-ปอ
  น้ำสลัด ตึกซาลัต ตึก-ซา-ลัด
  เนย เบอ เบอ
  แยม ตร็อ-นัป พแล เชอ ตร็อ-นับ-พะ-แล-เชอ
  ฉันกิน...ไม่ได้ ขญมญำ ... มึนบาน ขะ-หยม-ยำ...มึน-บาน
  ฉันแพ้...(อาหาร) ขญมจัน…(มะโหบ) ขะหยม-จัน...(มะ-โหบ)
  ส้ม โกรจ โกรจ
  ส้มโอ โกรจ-ทะโลง โกรจ-ทะโลง
  เงาะ ซาว-มาว ซาว-มาว
  ขนุน ขะโน ขะโน
  สัปปะรด มะ-นัวฮ มะ-นัวฮ
  กล้วย เจก เจก
  มะม่วง ซวาย ซวาย
  มะพร้าว ตะ-โนต ตะ-โนต
  มะขาม อ็อม-ปึล อ็อม-ปึล
  มะนาว โกรจ-ชะมา โกรจ-ชะมา
  มะละกอ ละโฮง ละโฮง
  มังคุด ม็อง-คุด ม็อง-คุด
  ลำไย เมียน เมียน
  น้อยหน่า เตียบ เตียบ
  ทุเรียน ตุ-เรน ตุ-เรน
  แตงโม เอิว-ลึก เอิว-ลึก
  องุ่น ตุม-เปีย-บาย-จู ตุม-เปีย-บาย-จู

 

บทสนทนาเกี่ยวกับอาหาร / สั่งอาหาร

 

  คุณชอบทานอาหารอะไร?   โลก-โจล-จึต-ปิ-ซา-อา-ฮา-อเว็ย
  คุณชอบทานอาหารญี่ปุ่นไหม?   โลก-โจล-จึต-ปิ-ซา-อา-ฮา-จะ-ปน-เต้
  คุณชอบทานอาหารจีนไหม?   โลก-โจล-จึต-ปิ-ซา-อา-ฮา-เจิน-เต้
  คุณชอบทานอาหารทะเลไหม?   โลก-โจล-จึต-ปิ-ซา-อา-ฮา-ซะมด-เต้
  ฉันชอบทานอาหารไทย   คะญม-โจล-จึต-ปิ-ซา-อา-ฮา-ไท
  ฉันชอบทานอาหารเกาหลี   คะญม-โจล-จึต-ปิ-ซา-อา-ฮา-โก-เร
  ฉันไม่ทานเนื้อวัว   คะญม-มึน-ปิ-ซา-สัจ-โก
  ฉันไม่ทานเนื้อหมู   คะญม-มึน-ปิ-ซา-สัจ-จรูก
  ฉันกินกุ้งทะเลไม่ได้   คะญม-ปิ-ซา-บ็อง-กอง-ซะ-มด-อ็อต-บาน-เต
  ฉันแพ้กุ้งทะเล   คะญม-จัน-บ็อง-กอง-ซะ-มด
  ขอเมนูอาหาร   โซม-บัน-จี-มุก-อา-ฮา
  มีเมนูภาษาอังกฤษไหม   เมียน-บัน-จี-มุก-อา-ฮา-เพีย-ซา-อ็อง-เกล-เต้
  เมนูพิเศษของคุณคืออะไร   อา-ฮา-ปิ-เสะ-โลก-กือ-อเว็ย
  ขอบะหมี่น้ำ 1 ชาม   โซม-มี-ตึก-มวย
  ขอเส้นเล็กแห้ง 1 ชาม   โซม-กุย-เตียว-ซอ-ไซ-โตจ-มวย
  ขอก๊วยเตี๋ยวราดหน้า 1 จาน   โซม-มี-ก็อน-ตัง
  ขอข้าวผัดไก่ 1 จาน   โซม-บาย-ชา-สัจ-จรูก-มวย
  ขอไบ ซัก คลุก 1 จาน (ข้าวหมูทอด-กัมพูชา)   โซม-บาย-สัจ-จรูก-เจียน-มวย
  ขอเฝอ 1 ชาม (เวียดนาม)    
  ขอนาสิ โกเร็ง 1 จาน (ข้าวผัด-อินโดนีเซีย)    
  ขอน้ำเปล่า 2 แก้ว   โซม-ตึก-ซด-ปี
  เก็บเงิน / เช็คบิล   กึด-ลุย-พอง
  รับเครดิตการ์ดไหม?   โต-ต็วล-กาด-เกร-ดิต-เต้
  ฉันควรให้เงินทิปเท่าไร?   ขะ-ญม-กัว-โอย-ติบ-ปน-มาน