ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์


   > รวมภาพกิจกรรมของนักศึกษาฝึกงาน"โครงการ Growing with AIS"

   > ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อรับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์โครงการ Growing with AIS ปีที่ 17