ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์


   > รวมภาพกิจกรรมของนักศึกษาฝึกงาน"โครงการ Growing with AIS

   > ประกาศรายชื่อนักศึกษาฝึกงานผ่านการคัดเลือก "โครงการ Growing with AIS ปีที่ 16 รอบ 2