ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์


   > รวมภาพกิจกรรมของนักศึกษาฝึกงาน"โครงการ Growing with AIS"

   > ประกาศรายชื่อนักศึกษาฝึกงานผ่านการคัดเลือกโครงการ Growing with AIS ปีที่ 17