เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการดูโดยใช้ Internet Explorer 9, Chrome, Safari และเบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่า x
EN
TH
 
การโทรต่างประเทศโดยกดเครื่องหมายบวก (+) คือ การโทรออกต่างประเทศซึ่งบริษัทเป็นผู้เลือกผู้ให้บริการ ซึ่งปัจจุบันได้เลือกใช้บริการของ
บริษัท เอไอเอ็นโกลบอลคอม จำกัด สำหรับลูกค้า AIS และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด สำหรับลูกค้า AIS 3G