iPhone

รุ่นมือถือ

iPhone X

256 GB

iPhone 8

256 GB

iPhone 7

128 GB

iPhone 7 Plus

128 GB

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)

ราคาพิเศษ
(บาท)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

ฟรี! สิทธิพิเศษ
นาน 12 เดือน

ชำระค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)

สมัครแพ็กเกจเริ่มต้น
(บาท)

45,000

25,500

9,000

1,499

(สัญญา 18 เดือน)

33,500

18,500

9,000

1,299

(สัญญา 18 เดือน)

26,500

15,250

7,000

1,099

(สัญญา 18 เดือน)

-

31,500

20,250

7,000

1,099

(สัญญา 18 เดือน)

SAMSUNG

รุ่นมือถือ

Galaxy S9

64 GB

Galaxy S9 +

64 GB

Galaxy S9 +

256 GB

Galaxy Note8

Galaxy S8+

Galaxy S8

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)

ราคาพิเศษ
(บาท)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

ฟรี! สิทธิพิเศษ
นาน 12 เดือน

ชำระค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)

สมัครแพ็กเกจเริ่มต้น
(บาท)

27,900

13,950

9,000

1,299

(สัญญา 18 เดือน)

31,900

15,950

9,000

1,299

(สัญญา 18 เดือน)

37,900

18,950

9,000

1,299

(สัญญา 18 เดือน)

28,900

18,900

5,000

1,099

-

26,900

16,900

4,000

899

23,900

13,900

4,000

899

HUAWEI

รุ่นมือถือ

P20 Pro

(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)

P20

Mate 10 Pro

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)

ราคาพิเศษ
(บาท)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

ชำระค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)

สมัครแพ็กเกจเริ่มต้น
(บาท)

27,990

17,990

6,000

899

(สัญญา 18 เดือน)

19,990

11,990

5,000

1,099

23,990

11,995

7,000

1,099

(สัญญา 18 เดือน)

รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 10 เดือนพร้อมรับสิทธิ์ ความพิเศษเหนือระดับเป็นลูกค้า Serenade

รับสิทธิ์ Serenade Emerald
เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 - 1,299 บาท

รับสิทธิ์ Serenade Gold
เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,499 - 1,899 บาท

  1. ระยะสัญญา 12 เดือน, 18 เดือน ตามราคาที่กำหนด
  2. ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  3. แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า จะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป
  5. ค่าบริการล่วงหน้า 4,000 – 6,000 บ. แบ่งหักเป็นส่วนลดนาน 10 เดือน
  6. ค่าบริการล่วงหน้า 7,000 และ 9,000 บ. แบ่งหักเป็นส่วนลดนาน 15 เดือน
  7. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เลขหมายโทรศัพท์รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง)
  8. กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้า ได้รับ