• เปิดซิมฮัลโหล เอเชียซิม ราคา 50 บ. รับโบนัสโทรฟรี 15 บ.
  • เปิดซิมใหม่ และเติมเงินครั้งแรก รับเงินเพิ่ม 1 เท่า (มูลค่าไม่เกิน 100 บ. ใช้งานได้ 45 วัน เช็กโบนัส กด *121*2#)
  • โทรในเครือข่ายเอไอเอส 06:00-18:00 น. ชั่วโมงละ 1 บาท ส่วนเกินชั่วโมง/เครือข่ายอื่น/นอกเวลา นาทีละ 0.75 บ.

  • ใช้ฟรี Facebook+LINE+Viber 30 วันแรก เดือนที่ 2-12 ใช้งานฟรี เมื่อเติมเงินสะสมครบ 100 บ./เดือน
  •  โทรกลับต่างประเทศราคาถูก ผ่านรหัส 00300    • ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า