ก่อนผูกพันกัน อ่านซักนิด 
• แบบที่ 1 รับแพ็กเสริมฟรี 1 แพ็กเกจ นาน 3 รอบบิล ผู้แนะนำรับแพ็กเสริมคนมีรักฟรี ส่วนผู้ที่ได้รับการแนะนำเปิดเบอร์ใหม่ รับซิมฟรี
  พร้อมเลือกแพ็กสริมใดก็ได้ฟรี 1 แพ็กเกจ ยกเว้น แพ็กเสริมคุยฟรีข้ามวันข้ามคืน, BlackBerry, SMS, MMS และ 3G/Wifi/EDGE+
  โดยสามารถแนะนำผู้เปิดเบอร์ใหม่ได้ 1 หมายเลข หรือแบบที่ 2 โทรหากันฟรี คนละ 600 บ.  
• ผู้แนะนำและผู้ได้รับการแนะนำ รับค่าโทรหากัน เลขหมายละ 100 บ. นาน 6 รอบบิล โดยสามารถแนะนำผู้เปิดเบอร์ใหม่ได้ 5 เลขหมาย 
• แพ็กเกจเริ่มต้น อัตราค่าโทรส่วนเกินนาทีละ 1.50 บ. ทุกเครือข่าย 24 ชม. SMS ข้อความละ 2 บ. MMS ข้อความละ 6 บ. EDGE+ 1 บ./นาที รับสิทธิ์นาน 6 รอบบิล 
• สิทธิ์รับแพ็กเสริมฟรี โทรฟรีเฉพาะในเครือข่ายเอไอเอสครั้งละ 1 ชม.ส่วนเกินคิดตามแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการใช้อยู่ 

ทุกแพ็กข้างต้น
• สำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่น
• สิทธิ์การใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
• ค่าบริการรายเดือนที่กำหนด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• สิทธิ์การใช้งานทุกแพ็กเกจ สามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น
• กรณีใช้งานไม่หมด ไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจหรือโอนเปลี่ยนแปลง
• ลูกค้าปัจจุบันค่าเริ่มต้นการใช้แพ็กเริ่มต้น 30 บาท
• ข้อมูลเพิ่มเติมบริการ mPAY App. ที่ www.ais.co.th/mpay
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า