eService Loyalty


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า GSM advance ที่ใช้บริการ GSM eService ระยะเวลา 3 เดือนต่อเนื่องกัน หรือลูกค้าที่ได้สมัครแพ็กเสริม GSM advance แพ็กใดก็ได้ที่มีมุลค่า 99 บาทขึ้นไป/แพ็ก
  พร้อมทั้งใช้บริการ GSM eService ระยะเวลา 3 เดือนต่อเนื่องกันทั้งทางเว็บไซต์และบนมือถือ (WAP) เท่านั้น
 2. ระยะเวลากิจกรรม: ลูกค้าสามารถร่วมแคมเปญได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 – 31 ตุลาคม 2554
  ระยะเวลาการให้ค่าโทรแก่ลูกค้า: ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 – มกราคม 2555
 3. ลูกค้าจะได้รับค่าโทรฟรีทุกเครือข่าย 30 นาทีหรือ 100 นาทีในรอบบิลถัดไปหลังจากที่ระบบส่ง SMS ยืนยันการได้รับสิทธิพิเศษนี้
 4. ขอสงวนสิทธิ์มอบค่าโทรฟรีทุกเครือข่าย 30 นาทีหรือ 100นาที เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อ 1 เลขหมายต่อ 1 รายชื่อจดทะเบียน ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม โดยชื่อ-นามสกุลของเจ้าของหมายเลขที่ได้รับรางวัลจะต้องตรงกับชื่อ-นามสกุล ที่จดทะเบียนไว้ในระบบ
 5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ www.ais.co.th/gsmadvance เริ่มประกาศรายชื่อผู้โชคดีในเดือนพฤศจิกายน 2554
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องอยู่ในระบบอย่างน้อย 1 รอบบิล โดยไม่ถูกระงับการใช้บริการในวันที่ประกาศผล (สถานะปกติ โทรออกได้)
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือของรางวัลในมูลค่าใกล้เคียงกัน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด