ลูกค้า eService และ eStatement รับส่วนลดสูงสุด 7%

     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เงื่อนไขการรับสิทธิ์  
  1. ลูกค้าสามารถรับสิทธิพิเศษส่วนลดนี้ได้สูงสุด 1 ครั้ง/เดือน
  2. กรณีที่ลูกค้ามีโปรโมชั่นส่วนลดอยู่แล้ว จะไม่สามารถได้รับส่วนลดเพิ่มขึ้นอีกในรอบบิลเดียวกัน
  3. สิทธิพิเศษนี้ ไม่รวมแพ็กเสริมโทรต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ และค่าบริการ content partner ต่างๆ
  4. สำหรับรอบบิลและส่วนลดที่ได้รับ กรุณารอรับ SMS ยืนยันจากทางระบบ
  5. เลขหมายที่ได้รับส่วนลด จะต้องมีสถานะการใช้งานปกติ ไม่ถูกระงับ หรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน (Convert)
    หรือ ยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่ระบบทำรายการให้ส่วนลด
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า