การคุ้มครอง
ข้อตกลงคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย
1. การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000 บาท
2. การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย)
5,000 บาท
  ระยะเวลาเอาประกันภัย
30 วัน
*** รับประกันภัยโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ***
การคุ้มครอง
ข้อตกลงคุ้มครอง
1. การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
จำนวนเงินเอาประกันภัย
100,000 บาท

ข้อตกลงคุ้มครอง
2. การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
จำนวนเงินเอาประกันภัย
50,000 บาท

ข้อตกลงคุ้มครอง
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย)
จำนวนเงินเอาประกันภัย
5,000 บาท

ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน

*** รับประกันภัยโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ***
เงื่อนไขการรับประกัน
 1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. เริ่มต้นคุ้มครองนับตั้งแต่วันถัดไปของวันที่ลูกค้าลงทะเบียนและรับสิทธิ์ เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 30 วัน เวลา 16.30 น. และไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองโครงการนี้กับลูกค้าปัจจุบันของเอไอเอสเท่านั้น
 4. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอสจดทะเบียนในนามบุคคล 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 5. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งกรมธรรม์ครั้งนี้ โดยการยืนยันความคุ้มครองผ่านทาง SMS เท่านั้น
*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 1766 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง*
สำหรับลูกค้าเอไอเอส
 1. ลูกค้าสามารถลงทะเบียนและรับสิทธ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15-31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
 2. ลูกค้าสามารถกด USSD *638#โทรออก ได้ขณะอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 3. เริ่มต้นคุ้มครองนับตั้งแต่วันถัดไปของวันที่ลูกค้าลงทะเบียนและรับสิทธิ์ เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่สิ้นสุด ความคุ้มครอง 30 วัน เวลา 16.30 น. เช่น ลูกค้าลงทะเบียนและรับสิทธิ์ในวันที่ 16/12/2561 จะเริ่มต้น คุ้มครองในวันที่ 17/12/2561 เวลา 00.01 น. สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 15/01/2562 เวลา 16.30 น.
 4. บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS ยืนยันความคุ้มครองหลังจากที่ลูกค้าลงทะเบียนและรับสิทธิ์เสร็จ
 5. บริษัทฯ ไม่รับประกันภัยชาวต่างชาติ
 6. รับสิทธิ์ได้เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลและยังมีสถานะ Active เท่านั้น
***
ความคุ้มครองจะจบลงทันทีหลังผ่านระยะเวลาเอาประกันภัยไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ***

รับสิทธิ์คลิกที่นี่
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โทร. 1766 (ทุกวันตลอด 24 ชม.)