สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าเอไอเอส
giftbox_yellow
giftbox_pink
giftbox_green
freepa_hilight_ais
freepa_hilight_fibre
freepa_hilight_man

ข้อตกลงคุ้มครอง
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
100,000 บาท
การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
50,000 บาท
การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย)
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
150 บาท/วัน
ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
(สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน
*รับประกันภัยโดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต*
freepa_giftbox
freepa_aunjai

เงื่อนไขการรับประกัน
 1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. เริ่มต้นคุ้มครองนับตั้งแต่วันถัดไปของวันที่ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 30 วัน เวลา 16.30 น. และไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองโครงการนี้กับลูกค้าปัจจุบันของเอไอเอสเท่านั้น
 4. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอสจดทะเบียนในนามบุคคล 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 5. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งกรมธรรม์ครั้งนี้ โดยการยืนยันความคุ้มครองผ่านทาง SMS เท่านั้น
*ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง*

สำหรับลูกค้า AIS ระบบเติมเงิน
และระบบรายเดือน
 1. สำหรับลูกค้าเอไอเอสจำนวน 300,000 สิทธิ์เท่านั้น
 2. ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 16-30 ธันวาคม 2562 หรือมีจำนวนผู้รับสิทธิ์ครบ 300,000 สิทธิ์ (แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน)
 3. ลูกค้าสามารถกด USSD *638#โทรออก ได้ขณะอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 4. เริ่มต้นคุ้มครองนับตั้งแต่วันถัดไปของวันที่ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 30 วัน เวลา 16.30 น. เช่น ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในวันที่ 16/12/2562 จะเริ่มต้นความคุ้มครองในวันที่ 17/12/2562 เวลา 00.01 น.
  สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 15/01/2563 เวลา 16.30 น.
 5. บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS ยืนยันความคุ้มครองหลังจากที่ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เสร็จ
 6. บริษัทฯ ไม่รับประกันภัยชาวต่างชาติ
 7. รับสิทธิ์ได้เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลและยังมีสถานะ Active เท่านั้น
***ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันทีหลังครบกำหนดระยะเวลาเอาประกันภัยโดยไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ***
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
โทร. 1766
(ทุกวันตลอด 24 ชม.)