สุข สดใส อุ่นใจ ตลอดสงกรานต์นี้
รับฟรี! ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองทั่วโลก 24 ชั่วโมง นาน 30 วัน (ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ)
วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
กดหรือ คลิก
แล้วลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
เริ่ม 5 เม.ย. 62 -15 เม.ย. 62
hilight_banner_jame
hilight_banner_water1
hilight_banner_topic1
รับฟรี! ประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัย นาน 20 วัน
วงเงินคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
สแกน QR Code
เพื่อลงทะเบียนและรับสิทธิ์
เพิ่มเติมคลิก
เริ่ม 1 เม.ย. 62 -10 เม.ย. 62
hilight_banner_wan
hilight_banner_water2
hilight_banner_topic2
hilight_banner_obj9
hilight_banner_obj7
hilight_banner_obj8
hilight_banner_obj6
hilight_banner_obj5
hilight_banner_obj4
hilight_banner_obj3
hilight_banner_obj1
hilight_banner_obj2
hilight_banner_floor
hilight_banner_water

ข้อตกลงคุ้มครอง
 • การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์
  จำนวนเอาเงินประกัน
  100,000 บาท
 • การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  จำนวนเอาเงินประกัน
  50,000 บาท
 • ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย)
  จำนวนเอาเงินประกัน
  5,000 บาท
ระยะเวลาเอาประกันภัย  30 วัน
*รับประกันโดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต*
fepa_van
fepa_sand
fepa_aunjai

เงื่อนไขการรับประกัน
 1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. เริ่มต้นคุ้มครองนับตั้งแต่วันถัดไปของวันที่ลูกค้าลงทะเบียนและรับสิทธิ์ เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 30 วัน เวลา 16.30 น. และไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองโครงการนี้กับลูกค้าปัจจุบันของเอไอเอสเท่านั้น
 4. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอสจดทะเบียนในนามบุคคล 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 5. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งกรมธรรม์ครั้งนี้ โดยการยืนยันความคุ้มครองผ่านทาง SMS เท่านั้น
*ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง*

สำหรับลูกค้า AIS ระบบเติมเงิน
และระบบรายเดือน
 1. สำหรับลูกค้าเอไอเอสจำนวน 300,000 สิทธิ์เท่านั้น
 2. ลูกค้าสามารถลงทะเบียนและรับสิทธ์ได้ตั้งแต่วันที่ 5-15 เมษายน 2562 หรือมีจำนวนผู้รับสิทธิ์ครบ 300,000 สิทธิ์ (แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน)
 3. ลูกค้าสามารถกด USSD *638#โทรออก ได้ขณะอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 4. เริ่มต้นคุ้มครองนับตั้งแต่วันถัดไปของวันที่ลูกค้าลงทะเบียนและรับสิทธิ์ เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่สิ้นสุด ความคุ้มครอง 30 วัน เวลา 16.30 น. เช่น ลูกค้าลงทะเบียนและรับสิทธิ์ในวันที่ 10/04/2562 จะเริ่มต้นความคุ้มครองในวันที่ 11/04/2562 เวลา 00.01 น.
  สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 10/05/2562 เวลา 16.30 น.
 5. บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS ยืนยันความคุ้มครองหลังจากที่ลูกค้าลงทะเบียนและรับสิทธิ์เสร็จ
 6. บริษัทฯ ไม่รับประกันภัยชาวต่างชาติ
 7. รับสิทธิ์ได้เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลและยังมีสถานะ Active เท่านั้น
***ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันทีหลังผ่านระยะเวลาเอาประกันภัยไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ***
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
โทร. 1766
(ทุกวันตลอด 24 ชม.)