• ค่าบริการรายเดือน (บาท) ที่กำหนด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • แพ็กเกจ Power4 ใช้งาน Mobile Unlimited Data และ AIS Super WiFi Unlimited นาน 12 รอบบิล
 • แพ็กเกจความเร็ว 50/20 Mbps ได้รับสิทธิ์ Platinum Full HD ฟรี 3 เดือน
 • แพ็กเกจความเร็ว 100/40 Mbps และ 200/50 Mbps รับสิทธิ์ Platinum Full HD ฟรี 12 เดือน
 • แพ็กเกจความเร็ว 100/40 Mbps และ 200/50 Mbps รับสิทธิ์ Serenade Gold เมื่อเปิดใช้เบอร์ใหม่ที่ได้รับภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่ติดตั้ง AIS Fibre เรียบร้อย
 • แพ็กเกจความเร็ว 50/20 Mbps , 100/40 Mbps และ 200/50 Mbps รับสิทธิ์ใช้งาน HooQ ฟรี 12 เดือน
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท
 • สิทธิ์ยืมอุปกรณ์ Dual Band Wifi-Router รองรับการใช้งาน 2.4 GHz และ 5 GHz มูลค่า 2,500 บาท
 • สิทธิ์ยืม AIS PLAYBOX มูลค่า 2,000 บาท
 • พิเศษค่าแรกเข้า 650 บาท จากปกติ 2,000 บาท
 
1
 • ลูกค้าสมัครใหม่ :
 • รับซิมจากช่าง ณ. วันติดตั้ง
 • ลูกค้าเปลี่ยนแพ็กเกจ :
 • รอรับซิมทางไปรษณีย์ ภายใน 10 วันทำการ หลังเปลี่ยนแพ็กเกจสำเร็จ
2
นำซิมการ์ดใส่โทรศัพท์
กดรหัสเพื่อเปิดใช้บริการ
3
และรอรับ SMS ยืนยันการเปิดใช้บริการ
เงื่อนไขแพ็กเกจ
เงื่อนไขแพ็กเกจ
 1. แพ็กเกจ Power4 เฉพาะลูกค้าจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อประกอบการสมัคร
 2. อัตราค่าบริการรายเดือน (บาท) ที่กำหนด เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าบริการรายเดือน จะเรียกเก็บแบบล่วงหน้า ณ วันเริ่มต้นรอบบิล (Charge in advance)
 4. รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อตกลงใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากยกเลิกบริการก่อนครบ 12 รอบบิล บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าติดตั้งคืน ในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
 5. กรณีลูกค้าเลือกชำระค่าติดตั้งและค่าเดินสายภายนอก 4,800 บาท ในรอบบิลแรก จะไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์
 6. สิทธิ์ยืมอุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wi-Fi (Dual Band Wi-Fi Router) สัญญาณเต็มประสิทธิภาพ รองรับ 2 ความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz มูลค่า 2,500 บาท
 7. สิทธิ์ยืมกล่อง AIS PLAYBOX มูลค่า 2,000 บาท เฉพาะแพ็กเกจที่รวมบริการ
 8. พิเศษ ค่าแรกเข้า เพียง 650 บาท จากปกติ 2,000 บาท
 9. ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ Power4 จะได้รับ Private IPv4 พร้อมฟรี DDNS* และ Public IPv6 สามารถทำ port forwarding และใช้งาน bridge mode ได้
 10. แพ็กเกจ Power4 ความเร็ว 50 Mbps ขึ้นไป ได้รับสิทธิ์ใช้งาน HooQ ฟรี สูงสุด 12 เดือน หลังจากเดือนที่ 13 เป็นต้นไปคิดค่าบริการแพ็กเกจ HooQ 119 บาท/เดือน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีต้องการยกเลิกบริการ สามารถติดต่อ 1185 ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนครบระยะเวลาใช้งานฟรี
 11. แพ็กเกจ Power4 ความเร็ว 50/20 Mbps รับสิทธิ์ใช้งาน Platinum Full HD ฟรี 3 เดือน หลังจากครบระยะเวลาใช้งานฟรี จะคิดค่าบริการแพ็กเกจตามปกติ Platinum Full HD 899 บาท/เดือน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีต้องการยกเลิกบริการ สามารถติดต่อ 1185 ก่อนครบระยะเวลาใช้งานฟรี
 12. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอสแบบรายเดือน:
  1. แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ Power4 ที่กำหนด และรับสิทธิ์เปิดเบอร์ใหม่รายเดือนเท่านั้น
  2. รับสิทธิ์นานสูงสุด 12 รอบบิล ระยะเวลาการใช้งานแพ็กเกจนี้จะสิ้นสุดพร้อมกับบริการ เอไอเอส ไฟเบอร์ ด้วยแพ็กเกจ Power4
  3. สิทธิ์ใช้งาน Internet 4G/3G ได้ไม่จำกัด สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 1Mbps, 4Mbps และ 6Mbps สำหรับแพ็กเกจมูลค่า 400, 500 และ 600 ตามลำดับ
  4. สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
  5. ค่าบริการส่วนเกินจากสิทธิที่ได้รับในแพ็กเกจ จะคิดเพิ่มเติมจากค่าบริการรายเดือน ดังนี้
   โทร (Voice) และวิดีโอ คอล (Video call) ทุกเครือข่ายอัตรานาทีละ 1.50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)
   ข้อความสั้น (SMS) ข้อความละ 2 บาท เฉพาะการส่งข้อความระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ
   ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ข้อความละ 3 บาท เฉพาะการส่งข้อความระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้งานในลักษณะ BitTorrent หรือการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน หรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
  7. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM ได้
  8. สิทธิ์ข้างต้นมีผลทันทีเมื่อลูกค้าสมัครและเริ่มใช้แพ็กเกจ Power4 โดยท่านต้องทำการเปิดเบอร์ (Activate SIM card) ทันทีที่ได้รับซิมการ์ด กรณีท่านไม่ทำการเปิดเบอร์ (Activate SIM card) จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจฟรีค่าบริการรายเดือนในช่วงระยะเวลานับแต่วันที่เริ่มใช้แพ็กเกจ Power4 จนถึงเมื่อได้ทำการเปิดเบอร์ (Activate SIM card) ดังกล่าว
  9. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
  10. กรณีหมายเลข AIS รายเดือน ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน ย้ายค่ายเบอร์เดิม หรือโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บริการ สิทธิ์ฟรีค่าบริการรายเดือนที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที หากต้องการรับสิทธิ์ต่อ ลูกค้าต้องเปิดเบอร์ใหม่รายเดือน และกำหนดให้ระยะเวลาการใช้งานแพ็กเกจสิ้นสุดตามเดิม
  11. กรณียกเลิกบริการเอไอเอส ไฟเบอร์ สิทธิ์ที่ได้รับตามแพ็กเกจ Power4 จะสิ้นสุดทันที โดยหมายเลข AIS รายเดือนจะถูกเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจราคาปกติ (400, 500 และ 600 บาท ตามลำดับ) มีผลในรอบบิลถัดไป (ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจได้ภายหลัง)
  12. ใบแจ้งค่าใช้บริการ AIS รายเดือน จะจัดส่งให้รวมกับใบแจ้งค่าใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์
  13. แพ็กเกจ AIS รายเดือนข้างต้น จะไม่สามารถนำมาขอรับส่วนลด 10% สำหรับค่าบริการรายเดือนเอไอเอส ไฟเบอร์
 13. แพ็กเกจ Power4 ความเร็ว 100 Mbps ขึ้นไป ให้บริการเฉพาะลูกค้าบ้านพักอาศัย (Fibre to the Home) เท่านั้น
 14. สำหรับคอนโดความเร็วสูงสุดไม่เกิน 75 Mbps และ/หรือขึ้นอยู่กับคุณภาพของคู่สายในแต่ละอาคาร
 15. Speed Boost สำหรับแพ็กเกจ Power4 โดยให้ค่าอัพโหลด เท่ากับดาวน์โหลด ตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานสำหรับ YouTube และ Facebook (Speed Boost สำหรับลูกค้าที่พักอาศัยในคอนโด จะได้ค่าอัพโหลดสูงสุด 30 Mbps โดยขึ้นกับสภาพของสายภายในอาคารนั้นๆ)
 16. ไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วแพ็กเกจให้น้อยลง (Speed) จนครบอายุสัญญา 12 เดือน
 17. กรณีไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากวงเงินการใช้บริการเต็ม (Credit Limit) หรือค้างชำระค่าใช้บริการ บริการต่างๆ ในแพ็กเกจจะถูกระงับการใช้บริการทั้งหมด และเมื่อชำระค่าใช้บริการ (ที่ช่องทางชำระ) ครบถ้วนตามเงื่อนไข จึงจะสามารถใช้บริการต่างๆ ในแพ็กเกจได้ตามปกติ
 18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ใช้งาน port forwarding สามารถลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซด์ www.thddns.net ก่อนใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ ที่นี่