ไม่พลาดทุกการติดต่อ 
ด้วยคุณภาพ
เสียงคมชัดระดับ High Definition Voice กับเบอร์บ้าน AIS
เชื่อมต่อการใช้งานผ่าน WiFi Router จาก AIS Fibre
คุณภาพการใช้งานที่ดีกว่า
 • เบอร์บ้าน AIS โทรหากันฟรี ไม่จำกัด
 • โทรฟรีเบอร์มือถือ 50 นาที

ค่าบริการส่วนเกินเบอร์บ้าน AIS
 • โทรหาหมายเลขพื้นฐาน พื้นที่เดียวกัน ครั้งละ 3 บาท
 • โทรหาหมายเลขพื้นฐาน ต่างพื้นที่ นาทีละ 2 บาท
 • โทรเบอร์ AIS 3G นาทีละ 0.5 บาท
 • โทรมือถือนอกเครือข่าย AIS นาทีละ 2 บาท
 • ใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างต่างประเทศ (IDD) คิดอัตราค่าบริการตามผู้ให้บริการ รายละเอียดค่าบริการ คลิกที่นี่!
 • โทรเบอร์บ้าน AIS หากัน
  ฟรีไม่จำกัด
 • โทรฟรีเบอร์มือถือ 50 นาที
 • ไม่มีค่ารายเดือน
 • ฟรี! ค่าติดตั้ง AIS Fibre มูลค่า 4,000 บาท
  พร้อม Wi Fi Router
 • ฟรี! ค่าเปิดใช้บริการ AIS PLAYBOX
  มูลค่า 2,500 บาท

 1. ค่าบริการรายเดือน (บาท) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. ระยะเวลาโปรโมชั่น 12 รอบบิล และไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วแพ็กเกจให้น้อยลง (Speed) จนกว่าจะครบอายุสัญญา 1 ปี
 3. ฟรีค่าติดตั้ง AIS Fibre พร้อมอุปกรณ์มูลค่า 4,000 บาท เมื่อใช้งาน 12 เดือน หากยกเลิก AIS Fibre ก่อนครบสัญญา 12 เดือน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนส่วนลดค่าติดตั้ง พร้อมคืนอุปกรณ์ทั้งหมดให้บริษัทฯ
 4. ฟรีค่าเปิดใช้บริการ AIS PLAYBOX มูลค่า 2,500 บาท
 5. ฟรีค่าติดตั้งเบอร์บ้าน มูลค่า 3,500 บาท ต่อหมายเลข
 6. ฟรีค่ารักษาเบอร์บ้านเดือนละ 107 บาท
 7. กรณียกเลิกการใช้งาน AIS 3G รายเดือน แพ็กเกจ POWER 3 PACKAGE จะถูกปรับเป็นแพ็กทั่วไปในรอบบิลถัดไป และเรียกเก็บค่ารักษาเบอร์บ้าน เดือนละ 107 บาท
 8. อัตราค่าบริการส่วนเกินเบอร์บ้าน โทรหมายเลขเบอร์บ้านพื้นที่เดียวกัน ครั้งละ 3 บาท/ โทรเบอร์ AIS 3G นาทีละ 0.5 บาท/ โทรหมายเลขเบอร์บ้านต่างพื้นที่ นาทีละ 2 บาท/ โทรหมายเลขมือถือจากเครือข่าย AIS นาทีละ 2 บาท/ ใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IDD) คิดอัตราค่าบริการตามผู้ให้บริการ รายละเอียดค่าบริการ http://www.ais.co.th/003/th/service-rate.aspx#tips
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า