• อัพโหลดเต็มสปีด 10 Mbps ทุกแพ็ก
  • พิเศษ! Speed Boost เมื่อลูกค้าใช้งาน YouTube และ Facebook จะได้รับค่าอัพโหลด เท่ากับดาวน์โหลด ตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งาน
  • ค่าบริการรายเดือน (บาท) ที่กำหนด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • แพ็กเกจ HomeBROADBAND เฉพาะลูกค้าจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อประกอบการสมัคร
  • อัพโหลดเต็มสปีด 10 Mbps ทุกแพ็ก
  • พิเศษ! Speed Boost เมื่อลูกค้าใช้งาน YouTube และ Facebook จะได้รับค่าอัพโหลด เท่ากับดาวน์โหลด ตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งาน
  • ค่าบริการรายเดือน (บาท) ที่กำหนด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • แพ็กเกจ HomePLUS เฉพาะลูกค้าจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อประกอบการสมัคร
  • แพ็กเกจ HomePLUS ที่ความเร็วแพ็กเกจ 50 Mbps ขึ้นไป รับสิทธิ์ใช้งาน HooQ ฟรี สูงสุด 12 เดือน หลังจากเดือนที่ 13 เป็นต้นไปคิดค่าบริการแพ็กเกจ HooQ 119 บาท/เดือน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีต้องการยกเลิกบริการ สามารถติดต่อ 1185 ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนครบระยะเวลาใช้งานฟรี

สมัครบริการ
เงื่อนไขแพ็กเกจ