• • อัพโหลดเต็มสปีด 10 Mbps ทุกแพ็ก
  • • พิเศษ! Speed Boost เมื่อลูกค้าใช้งาน YouTube และ Facebook จะได้รับค่าอัพโหลด เท่ากับดาวน์โหลด ตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งาน
  • • สำหรับคอนโดฯ ความเร็วแพ็กเกจ 75 Mbps ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคู่สายในแต่ละอาคาร
  • • ค่าบริการรายเดือน (บาท) ที่กำหนด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • • แพ็กเกจ HomeBROADBAND เฉพาะลูกค้าจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อประกอบการสมัคร
  • • อัพโหลดเต็มสปีด 10 Mbps ทุกแพ็ก
  • • พิเศษ! Speed Boost เมื่อลูกค้าใช้งาน YouTube และ Facebook จะได้รับค่าอัพโหลด เท่ากับดาวน์โหลด ตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งาน
  • • ค่าบริการรายเดือน (บาท) ที่กำหนด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • • แพ็กเกจ HomePLUS เฉพาะลูกค้าจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อประกอบการสมัคร

สมัครบริการ
เงื่อนไขแพ็กเกจ