เอไอเอส ไฟเบอร์ เน็ตบ้านแรง ไฟเบอร์ออพติก 100%
PowerBOOST
PACKAGE
อัพสปีด ทั้งดาวน์โหลดและอัปโหลด เร็ว แรง ทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 6:00 - 19.00 น.
ความเร็วสูงสุด
100 / 100
(ดาวน์โหลด/อัปโหลด)
Mbps
790
บาท/
เดือน
กลางวันอัพสปีดให้แรงกว่า
สูงสุด
100/
100
Mbps
ใช้งานกลางคืนไม่อั้น
สูงสุด
30/
30
Mbps
ฟรี! ค่าบริการรายเดือน เบอร์บ้านเอไอเอส 100 บาท
โทรฟรี 50 นาที*
สมัคร
เพิ่มเติม
ความเร็วสูงสุด
300 / 300
(ดาวน์โหลด/อัปโหลด)
Mbps
1,190
บาท/
เดือน
กลางวันอัพสปีดให้แรงกว่า
สูงสุด
300/
300
Mbps
ใช้งานกลางคืนไม่อั้น
สูงสุด
50/
50
Mbps
ฟรี! ค่าบริการรายเดือน เบอร์บ้านเอไอเอส 100 บาท
โทรฟรี 50 นาที*
สมัคร
เพิ่มเติม
ความเร็วสูงสุด
500 / 500
(ดาวน์โหลด/อัปโหลด)
Mbps
1,990
บาท/
เดือน
กลางวันอัพสปีดให้แรงกว่า
สูงสุด
500/
500
Mbps
ใช้งานกลางคืนไม่อั้น
สูงสุด
100/
100
Mbps
ฟรี! ค่าบริการรายเดือน เบอร์บ้านเอไอเอส 100 บาท
โทรฟรี 100 นาที*
สมัคร
เพิ่มเติม
* สิทธิ์โทรมือถือฟรี
*แพ็กเกจความเร็วสูงสุด 500/500 Mbps สามารถทำสปีดผ่าน WiFi ได้สูงถึง 350 Mbps และผ่าน LAN ได้สูงถึง 1 Gbps

สมัครบริการ AIS Fibre

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อผู้ต้องการสมัคร

นามสกุลผู้ต้องการสมัคร

อีเมลล์ติดต่อกลับ

เบอร์ติดต่อกลับ

เบอร์ที่ติดต่อกลับเป็นเบอร์ของ AIS หรือไม่

เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ที่อยู่ที่ต้องการติดตั้ง

ประเภทที่อยู่อาศัย

ชื่อคอนโด / ชื่อหมู่บ้าน

บ้านเลขที่

ซอย

ถนน

ตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

พิเศษ
 สมัครวันนี้
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท
 • ฟรี! สิทธิ์ยืม Dual Band Wi-Fi Router มูลค่า 2,500 บาท*
 • ส่วนลดค่าแรกเข้า เพียง 650 บาท จากปกติ 2,000 บาท
 • *คืนอุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิ์ยืม เมื่อยกเลิกบริการ
เงื่อนไขแพ็กเกจ
 1. แพ็กเกจ PowerBoost เฉพาะลูกค้าประเภทที่อยู่อาศัยแบบบ้าน (FTTH) เท่านั้น
 2. ค่าบริการรายเดือน (บาท) ที่กำหนด เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าบริการรายเดือน จะเรียกเก็บแบบล่วงหน้า ณ วันเริ่มต้นรอบบิล (Charge in advance)
 4. รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อตกลงใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากยกเลิกบริการก่อนครบ 12 รอบบิล บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าติดตั้งคืน ในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
 5. กรณีลูกค้าเลือกชำระค่าติดตั้งและค่าเดินสายภายนอก 4,800 บาท ในรอบบิลแรก จะไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการ เอไอเอส ไฟเบอร์
 6. รับสิทธิ์ยืมชุดอุปกรณ์ AIS Fibre และอุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wi-Fi (Dual Band Wi-Fi Router) สัญญาณเต็มประสิทธิภาพ รองรับ 2 ความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz มูลค่า 2,500 บาท ตลอดอายุการใช้งาน กรณียกเลิกบริการต้องคืนชุดอุปกรณ์ทั้งหมดให้บริษัทในวันที่ทำการยกเลิก
 7. ค่าแรกเข้าจากปกติ 2,000 บาท เหลือเพียง 650 บาท พิเศษ! ยกเว้นค่าแรกเข้า สำหรับผู้สมัครเป็นเจ้าบ้านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดตั้ง หรือมีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของบ้าน และ ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด
  1. ผู้สมัครเป็นลูกค้า เอไอเอส เซเรเนด
  2. ผู้สมัครในที่พักอาศัยของบ้านพักข้าราชการ
  3. ผู้สมัครในที่พักอาศัยของวัด
  4. ผู้สมัครในที่พักอาศัยแบบชั่วคราว โดยแสดงสัญญาการเช่าที่พักอาศัยอย่างน้อย 1 ปี
 8. ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ PowerBOOST จะได้รับ Public IPv4 พร้อมฟรี DDNS* และ Public IPv6 สามารถทำ port forwarding และใช้งาน bridge mode ได้
 9. ลูกค้าจะได้รับ Speed Boost ทั้งดาวน์โหลดและอัปโหลด ตั้งแต่เวลา 6:00 - 19:00 น. ตามแพ็กเกจที่สมัคร
  - PowerBOOST Package 30 Mbps ได้รับ Speed Boost สูงสุด 100 Mbps
  - PowerBOOST Package 50 Mbps ได้รับ Speed Boost สูงสุด 300/300 Mbps
  - PowerBOOST Package 100 Mbps ได้รับ Speed Boost สูงสุด 500/500 Mbps
 10. ข้อแนะนำลูกค้าเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
  - การใช้งานผ่านสัญญาณ Wi-Fi อุปกรณ์ที่ใช้งานควรรองรับ Wi-Fi ทั้งแบบ 2.4GHz และ 5 GHz/5GHz ac
  - การใช้งานผ่านสาย LAN เช่นคอมพิวเตอร์ ที่ช่อง LAN ต้องรองรับความเร็วที่ 1Gbps
  - สามารถติดต่อสอบถามคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ที่ศูนย์บริการของอุปกรณ์ที่ลูกค้าใช้งาน หรือเช็กข้อมูลสินค้าผ่านเว็บไซต์
 11. บริการใช้ความเร็วรับ-ส่งข้อมูลร่วมกัน คุณภาพและความเร็วในการใช้งานขึ้นอยู่กับปริมาณหรือจำนวนผู้ใช้งานในขณะนั้น ระยะทางระหว่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกับสถานที่ของผู้ใช้บริการคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ
  รวมถึงเซิร์ฟเวอร์
  ของเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศอาจส่งผลให้ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าที่กำหนดไว้
  ในแพ็กเกจ
  ที่เลือกใช้บริการ
 12. ไม่สามารถร่วมโปรโมชั่น รับส่วนลด 10%
  สำหรับลูกค้า
  เอไอเอส
 13. ไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วแพ็กเกจให้น้อยลง (Speed) จนครบอายุสัญญา 12 เดือน
 14. กรณีไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากวงเงินการใช้บริการเต็ม (Credit Limit) หรือค้างชำระค่าใช้บริการ บริการต่างๆ ในแพ็กเกจจะถูกระงับการใช้บริการทั้งหมด และเมื่อชำระค่าใช้บริการ (ที่ช่องทางชำระ) ครบถ้วนตามเงื่อนไข จึงจะสามารถใช้บริการต่างๆ ในแพ็กเกจได้ตามปกติ

บริการเบอร์บ้าน AIS
 • ลูกค้าจะได้รับเบอร์บ้าน AIS ตามจังหวัดที่สมัคร AIS Fibre โดยการสุ่มจากระบบ ลูกค้าไม่สามารถเลือก หรือเปลี่ยนเบอร์ได้
 • สิทธิ์การโทรฟรีที่ได้รับจะมีอายุการใช้งานตามรอบบิล กรณีใช้งานไม่หมด ไม่สามารถยกยอดคงเหลือไปใช้รวมกับรอบบิลถัดไปได้
 • เศษของนาที คิดเป็น 1 นาที
 • ค่าโทรส่วนเกินจากโปรโมชั่น คิดตามอัตราค่าบริการปกติ ดังนี้: โทรฟรี เบอร์บ้าน เอไอเอส, เบอร์มือถือในเครือข่าย เอไอเอส นาทีละ 0.5 บาท, เบอร์มือถือนอกเครือข่าย เอไอเอส นาทีละ 2 บาท, เบอร์บ้านภายในจังหวัดเดียวกัน ครั้งละ 3 บาท, เบอร์บ้านต่างจังหวัด นาทีละ 2 บาท, เบอร์ต่างประเทศ คิดตามอัตราค่าบริการของผู้ให้บริการ IDD (AWN, AIN)
สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ใช้งาน port forwarding สามารถลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซด์ www.thddns.net ก่อนใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้