• อัพโหลดเต็มสปีด 10 Mbps ทุกแพ็ก
 • พิเศษ! Speed Boost เมื่อลูกค้าใช้งาน YouTube และ Facebook จะได้รับค่าอัพโหลด เท่ากับดาวน์โหลด ตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งาน
 • ค่าบริการรายเดือน (บาท) ที่กำหนด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • แพ็กเกจ HomeBROADBAND เฉพาะลูกค้าจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อประกอบการสมัคร
พิเศษกว่า สำหรับลูกค้าเอไอเอสไฟเบอร์
รับสิทธิ์ เซเรเนด โกลด์ ทันที!
เพียงเปิดใช้งานเบอร์ใหม่ เอไอเอสรายเดือน 550 บาทขึ้นไป และสมัครแพ็กเกจ 100/10 Mbps
ได้สิทธิ์บริการที่จอดรถ ณ ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม
และคอมมูนิตี้มอลล์ชั้นนำ พร้อมสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย
เงื่อนไขสิทธิ์ เซเรเนด
 • 1 หมายเลขอินเทอร์เน็ตต่อ 1 สิทธิ์
 • ชื่อลูกค้าที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเอไอเอส ไฟเบอร์จะต้องตรงกับชื่อจดทะเบียนเปิดเบอร์ใหม่
 • ลูกค้าสามารถเปิดเบอร์เอไอเอสรายเดือนได้ที่ AIS Shop, Telewiz หรือตัวแทนจำหน่ายได้ทันทีหลังจากสมัครใช้งานแพ็กเกจเอไอเอส ไฟเบอร์ แพ็กเกจ 100/10 Mbps หรือหลังจากติดตั้งอินเทอร์เน็ตเอไอเอส ไฟเบอร์สำเร็จภายใน 15 วัน
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เซเรเนด โกลด์ ภายใน 10 วันหลังจากที่ อินเทอร์เน็ตเอไอเอส ไฟเบอร์และเอไอเอสรายเดือน มีสถานะพร้อมใช้งาน
 • ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเอไอเอส ไฟเบอร์ และเอไอเอสรายเดือน ภายในระยะเวลา 12 เดือน เพื่อรักษาสิทธิ์เซเรเนด
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ครบ 12 รอบบิล
 • รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ Dual Band Wi-Fi Router รองรับการใช้งาน 2.4 GHz และ 5 GHz มูลค่า 2,500 บาท
 • ฟรี! สิทธิ์ยืมกล่อง AIS PLAYBOX มูลค่า 2,000 บาท
 • พิเศษค่าแรกเข้า 650 บาท จากปกติ2,000 บาท
เงื่อนไขแพ็กเกจ
หมายเหตุ
 1. แพ็กเกจ HomeBROADBAND เฉพาะลูกค้าจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 2. ค่าบริการรายเดือน (บาท) ที่กำหนด เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าบริการรายเดือน จะเรียกเก็บแบบล่วงหน้า ณ วันเริ่มต้นรอบบิล (Charge in advance)
 4. รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อตกลงใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากยกเลิกบริการก่อนครบ 12 รอบบิล บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าติดตั้งคืน ในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
 5. กรณีลูกค้าเลือกชำระค่าติดตั้งและค่าเดินสายภายนอก 4,800 บาท ในรอบบิลแรก จะไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์
 6. รับสิทธิ์ยืมชุดอุปกรณ์ AIS Fibre ตลอดอายุการใช้งาน กรณียกเลิกบริการต้องคืนชุดอุปกรณ์ทั้งหมดให้บริษัทในวันที่ทำการยกเลิก
 7. รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wi-Fi (Dual Band Wi-Fi Router) สัญญาณเต็มประสิทธิภาพ รองรับ 2 ความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz มูลค่า 2,500 บาท
 8. พิเศษ ค่าแรกเข้า เพียง 650 บาท จากปกติ 2,000 บาท
 9. ลูกค้าที่สมัคร HomeBROADBAND Package จะได้รับ Private IPv4 พร้อมฟรี DDNS* และ Public IPv6 สามารถทำ port forwarding และใช้งาน bridge mode ได้
 10. ลูกค้า เอไอเอส รายเดือน รับส่วนลดพิเศษ ตลอดอายุการใช้งาน
 11. แพ็กเกจ 100/10 Mbps ให้บริการเฉพาะลูกค้าบ้านพักอาศัย (Fibre to the Home) เท่านั้น
 12. สำหรับคอนโด ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 75 Mbps และ/หรือขึ้นอยู่กับคุณภาพของคู่สายในแต่ละอาคาร
 13. Speed Boost สำหรับแพ็กเกจ HomeBROADBAND โดยให้ค่าอัพโหลด เท่ากับดาวน์โหลด ตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานสำหรับ YouTube และ Facebook (Speed Boost สำหรับลูกค้าที่พักอาศัยในคอนโด จะได้ค่าอัพโหลดสูงสุด 30 Mbps โดยขึ้นกับสภาพของสายภายในอาคารนั้นๆ)
 14. ไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วแพ็กเกจให้น้อยลง (Speed) จนครบอายุสัญญา 12 เดือน
 15. กรณีไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากวงเงินการใช้บริการเต็ม (Credit Limit) หรือค้างชำระค่าใช้บริการ บริการต่างๆ ในแพ็กเกจจะถูกระงับการใช้บริการทั้งหมด และเมื่อชำระค่าใช้บริการ (ที่ช่องทางชำระ) ครบถ้วนตามเงื่อนไข จึงจะสามารถใช้บริการต่างๆ ในแพ็กเกจได้ตามปกติ
 16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ใช้งาน port forwarding สามารถลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซด์ www.thddns.net ก่อนใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ ที่นี่