ความเร็วสูงสุด
ดาวน์โหลด / อัพโหลด
15/5
Mbps
20/7
Mbps
50/10
Mbps
ลูกค้าทั่วไป
(บาท / เดือน)
590 750 888
ลูกค้าเอไอเอส
รายเดือน
รับส่วนลด
เพิ่ม 10%
(บาท / เดือน)
531 675 799
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการและค่าติดตั้งเป็นอัตราที่
ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ฟรี ! ค่าเปิดบริการ
AIS PLAYBOX
มูลค่า 2,500
ดูฟรี ! ทีวีสด และย้อนหลัง
สนุกกับรายการทีวีสด คมชัดกว่า 100 ช่อง พร้อมช่อง HD กว่า 10 ช่อง
ชมทีวีย้อนหลังได้ 7 วัน จาก 21 ช่องดัง
ฟรี! ดูหนังดี ซีรีส์ดัง
จาก HOOQ 1 เดือนเต็ม
รับส่วนลดค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง นาน 12 รอบบิล*
 • ความเร็ว 15/5 Mbps พิเศษ! 440 บาท/เดือน (ปกติ 590 บาท)
 • ความเร็ว 20/7 Mbps** พิเศษ! 590 บาท/เดือน (ปกติ 750 บาท)
  *หากเลือกรับส่วนลด 12 รอบบิลจะไม่ได้รับ AIS PLAYBOX และไม่ได้รับส่วนลดเพิ่ม 10% ในกรณีที่เป็นลูกค้าเอไอเอส
 • ฟรี! ค่าติดตั้ง AIS Fibre มูลค่า 4,000 บาท พร้อม Wi-Fi Router
เงื่อนไขแพ็กเกจ
หมายเหตุ
 1. ค่าบริการรายเดือน (บาท) ที่กำหนด เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. ค่าบริการรายเดือน จะเรียกเก็บ แบบล่วงหน้า ณ วันเริ่มต้นรอบบิล (Prepay)
 3. แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์แบบรับส่วนลด ให้บริการเฉพาะอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเท่านั้นใช้สิทธิ์ นาน 12 รอบบิล หลังจากนั้นจะถูกปรับสู่ราคาปกติ
 4. ฟรีค่าติดตั้ง AIS Fibre พร้อมอุปกรณ์มูลค่า 4,000 บาท เมื่อใช้งาน 12 เดือน หากยกเลิก AIS Fibre ก่อนครบสัญญา 12 เดือน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนส่วนลดค่าติดตั้ง พร้อมคืนอุปกรณ์ทั้งหมดให้บริษัทฯ
 5. ฟรี! ค่าเปิดใช้บริการ AIS PLAYBOX มูลค่า 2,500 บาท เฉพาะแพ็กเกจที่ไม่ได้รับส่วนลด
 6. ฟรี! อุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wi-Fi (Dual Band Wi-Fi Router) สัญญาณเต็มประสิทธิภาพ รองรับ 2 ความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz สำหรับลูกค้าคอนโดทุกแพ็กเกจ และลูกค้าที่สมัครบ้านที่สมัครแพ็กเกจ 50/10 Mbps ขึ้นไป ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559 (สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่เท่านั้น)
 7. ลูกค้าที่สมัคร PowerHome Package จะได้รับ Private IPv4 พร้อมฟรี DDNS* และ Public IPv6 สามารถทำ port forwarding และใช้งาน bridge mode ได้
 8. ลูกค้าเอไอเอสรับส่วนลด 10% ตลอดอายุการใช้งาน โดยลูกค้าเอไอเอสแบบเติมเงิน ต้องมียอดการใช้งานตั้งแต่ 300 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 9. ไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วแพ็กเกจให้น้อยลง (Speed) จนครบอายุสัญญา 12 เดือน
 10. กรณีไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากวงเงินการใช้บริการเต็ม (Credit Limit) หรือค้างชำระค่าใช้บริการ บริการต่างๆ ในแพ็กเกจจะถูกระงับการใช้บริการทั้งหมด และเมื่อชำระค่าใช้บริการ (ที่ช่องทางชำระ) ครบถ้วนตามเงื่อนไข จึงจะสามารถใช้บริการต่างๆ ในแพ็กเกจได้ตามปกติ
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ใช้งาน Port Forwarding สามารถลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซด์ www.thddns.net ก่อนใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ ที่นี่