แนะนำเพื่อนสมัคร
AIS Fibre วันนี้!

รับ คูปองส่วนลด ในการซื้อสินค้า
AIS Online Store สูงสุด 1,500 บาท
ติดเน็ต เอไอเอส ไฟเบอร์
ดาวน์โหลดเต็มสปีด สัญญาณแรง ไม่มีสะดุด
รับส่วนลดค่าบริการ
สูงสุด 50% นาน 3 เดือน
(เฉพาะแพ็กเกจที่ร่วมรายการ)
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ครบ 12 รอบบิล
 • รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ Dual Band Wi-Fi Router มูลค่า 2,500 บาท*
  (*รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ฯ ตลอดอายุการใช้งาน กรณียกเลิกบริการต้องคืนชุดอุปกรณ์ทั้งหมดให้บริษัทในวันที่ทำการยกเลิก)
เงื่อนไขและข้อกำหนด
กิจกรรม “โปรเด็ดเน็ตบ้านแรง ต้องบอกเพื่อน”
 1. นิยาม
  1. “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
  2. “ผู้แนะนำ” หมายถึง ลูกค้า AIS Fibre ปัจจุบันที่เป็นผู้แนะนำให้ลูกค้าใหม่มาสมัครใช้บริการ AIS Fibre
  3. “ผู้ได้รับการแนะนำ” หมายถึง ลูกค้าใหม่ที่ได้รับการแนะนำให้สมัครใช้บริการ AIS Fibre จากผู้แนะนำ
 2. คุณสมบัติของผู้แนะนำและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
  1. ผู้แนะนำจะต้องเป็นลูกค้า AIS Fibre ที่สมัครใช้งานในนามบุคคลธรรมดา และยังใช้บริการอยู่จนถึงวันที่ผู้ได้รับการแนะนำได้รับการติดตั้งบริการ AIS Fibre สำเร็จ
  2. ผู้แนะนำจะต้องแนะนำให้ผู้ได้รับการแนะนำสมัครใช้บริการ AIS Fibre ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น โดยผู้ได้รับการแนะนำต้องได้รับการติดตั้งสำเร็จ และสามารถใช้บริการ AIS Fibre ได้
  3. ผู้แนะนำจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นส่วนลด e-Coupon สำหรับการซื้อสินค้าบน AIS Online Store มูลค่า 500 บาท ต่อผู้ได้รับการแนะนำ 1 ราย โดยผู้แนะนำสามารถแนะนำบริการ AIS Fibre แก่ผู้ได้รับการแนะนำได้ไม่จำกัดจำนวน แต่สามารถรับ e-Coupon AIS Online Store มูลค่าสูงสุดได้้ไม่เกิน 1,500 บาท หรือจำนวนผู้ได้รับการแนะนำสูงสุด 3 ราย
  4. กรณีผู้แนะนำยกเลิกการใช้บริการ AIS Fibre ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ e-Coupon AIS Online Store ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้นับแต่ยกเลิกการใช้บริการ
  5. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ สิทธิประโยชน์ e-Coupon AIS Online Store ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้แก่ผู้แนะนำ สำหรับผู้ได้รับการแนะนำซึ่งไม่สามารถได้รับการติดตั้งสำเร็จ หรือดำเนินการยกเลิกบริการ AIS Fibre แล้ว
 3. คุณสมบัติของผู้ได้รับการแนะนำและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
  1. ผู้ได้รับการแนะนำจะต้องได้รับการแนะนำจากผู้แนะนำให้สมัครใช้บริการ AIS Fibre โดยทีม Telesales จะดำเนินการตรวจสอบที่อยู่ของผู้ได้รับการแนะนำ หากอยู่ในพื้นที่ให้บริการ จะดำเนินการติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันข้อมูลที่อยู่เพื่อติดตั้ง และให้ดำเนินการสมัครใช้บริการ AIS Fibre
  2. ผู้ได้รับการแนะนำจะได้รับสิทธิประโยชน์ส่วนลดค่าใช้บริการ AIS Fibre สูงสุด 50% จำนวน 3 รอบบิล นับแต่รอบบิลแรก เมื่อสมัครใช้บริการตามแพ็กเกจที่ร่วมรายการ ดังต่อไปนี้
   • HomeBROADBAND Package 50/10 Mbps
   • HomeBROADBAND Package 75/10 Mbps
   • HomePLUS Package 50/10 Mbps
   • HomePLUS Package 75/10 Mbps

   เงื่อนไขแพ็กเกจ
   • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อตกลงใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากยกเลิกบริการก่อนครบ 12 รอบบิล บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าติดตั้งคืน ในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
   • กรณีลูกค้าเลือกชำระค่าติดตั้งและค่าเดินสายภายนอก 4,800 บาท ในรอบบิลแรก จะไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการเอไอเอสไฟเบอร์
   • รับสิทธิ์ยืมชุดอุปกรณ์ AIS Fibre และ AIS PLAYBOX ตลอดอายุการใช้งาน กรณียกเลิกบริการต้องคืนชุดอุปกรณ์ทั้งหมดให้บริษัทในวันที่ทำการยกเลิก
   • รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wi-Fi (Dual Band Wi-Fi Router) สัญญาณเต็มประสิทธิภาพ รองรับ 2 ความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz มูลค่า 2,500 บาท

   อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับการแนะนำสามารถเลือกสมัคร AIS Fibre Package อื่นๆ นอกจากแพ็กเกจข้างต้นได้ โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การให้สิทธิประโยชน์ส่วนลดค่าใช้บริการ AIS Fibre สูงสุด 50% จำนวน 3 รอบบิล ตามที่กำหนดในข้อ 3.2 แก่ผู้ได้รับการแนะนำ
 4. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ให้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ เฉพาะแก่ผู้แนะนำและผู้ได้รับการแนะนำที่ยังมีสถานะเป็นผู้ใช้บริการ AIS Fibre
 5. ระยะเวลาของกิจกรรม
  1. ผู้แนะนำสามารถแนะนำการสมัครใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หน้าเว็บไซต์ของแคมเปญ Member Get Member ได้ที่ www.ais.co.th/fibre/member-get-member ตั้งแต่1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มีนาคม 2561
  2. ผู้ได้รับการแนะนำจะต้องสมัครและติดตั้งบริการ AIS Fibre สำเร็จภายในวันที่ 15 เมษายน 2561
  3. ผู้แนะนำจะได้รับ e-Coupon AIS Online Store มูลค่า 500 บาท ภายใน 3 วันทำการ ผ่านทางระบบ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือซึ่งได้ลงทะเบียนไว้กับบริการ AIS Fibre โดยสามารถใช้ e-coupon code ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561
 6. เงื่อนไขการใช้ e-Coupon AIS Online Store
  1. e-Coupon AIS Online Store 1 code สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าใดก็ได้บน AIS Online Store ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทเท่านั้น
  2. e-Coupon ไม่แลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้