แนะนำเพื่อนสมัคร AIS Fibre วันนี้!
รับ คูปองส่วนลด ในการซื้อสินค้า
AIS Online Store สูงสุด 1,500 บาท
เงื่อนไขและข้อกำหนด
กิจกรรม “โปรเด็ดเน็ตบ้านแรง ต้องบอกเพื่อน”
 1. นิยาม
  1. “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
  2. “ผู้แนะนำ” หมายถึง ลูกค้า AIS Fibre ปัจจุบันที่เป็นผู้แนะนำให้ลูกค้าใหม่มาสมัครใช้บริการ AIS Fibre
  3. “ผู้ได้รับการแนะนำ” หมายถึง ลูกค้าใหม่ที่ได้รับการแนะนำให้สมัครใช้บริการ AIS Fibre จากผู้แนะนำ
 2. คุณสมบัติของผู้แนะนำและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
  1. ผู้แนะนำจะต้องเป็นลูกค้า AIS Fibre ที่สมัครใช้งานในนามบุคคลธรรมดา และยังใช้บริการอยู่จนถึงวันที่ผู้ได้รับการแนะนำได้รับการติดตั้งบริการ AIS Fibre สำเร็จ
  2. ผู้แนะนำจะต้องแนะนำให้ผู้ได้รับการแนะนำสมัครใช้บริการ AIS Fibre ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น โดยผู้ได้รับการแนะนำต้องได้รับการติดตั้งสำเร็จ และสามารถใช้บริการ AIS Fibre ได้
  3. ผู้แนะนำจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นส่วนลด e-Coupon สำหรับการซื้อสินค้าบน AIS Online Store มูลค่า 500 บาท ต่อผู้ได้รับการแนะนำ 1 ราย โดยผู้แนะนำสามารถแนะนำบริการ AIS Fibre แก่ผู้ได้รับการแนะนำได้ไม่จำกัดจำนวน แต่สามารถรับ e-Coupon AIS Online Store มูลค่าสูงสุดได้้ไม่เกิน 1,500 บาท หรือจำนวนผู้ได้รับการแนะนำสูงสุด 3 ราย
  4. กรณีผู้แนะนำยกเลิกการใช้บริการ AIS Fibre ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ e-Coupon AIS Online Store ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้นับแต่ยกเลิกการใช้บริการ
  5. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ สิทธิประโยชน์ e-Coupon AIS Online Store ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้แก่ผู้แนะนำ สำหรับผู้ได้รับการแนะนำซึ่งไม่สามารถได้รับการติดตั้งสำเร็จ หรือดำเนินการยกเลิกบริการ AIS Fibre แล้ว
 3. คุณสมบัติของผู้ได้รับการแนะนำและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
  1. ผู้ได้รับการแนะนำจะต้องได้รับการแนะนำจากผู้แนะนำให้สมัครใช้บริการ AIS Fibre โดยทีม Telesales จะดำเนินการตรวจสอบที่อยู่ของผู้ได้รับการแนะนำ หากอยู่ในพื้นที่ให้บริการ จะดำเนินการติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันข้อมูลที่อยู่เพื่อติดตั้ง และให้ดำเนินการสมัครใช้บริการ AIS Fibre
 4. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ให้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ เฉพาะแก่ผู้แนะนำและผู้ได้รับการแนะนำที่ยังมีสถานะเป็นผู้ใช้บริการ AIS Fibre
 5. ระยะเวลาของกิจกรรม
  1. ผู้แนะนำสามารถแนะนำการสมัครใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หน้าเว็บไซต์ของแคมเปญ Member Get Member ได้ที่ www.ais.co.th/fibre/member-get-member ตั้งแต่1 พฤศจิกายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561
  2. ผู้ได้รับการแนะนำจะต้องสมัครและติดตั้งบริการ AIS Fibre สำเร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
  3. ผู้แนะนำจะได้รับ e-Coupon AIS Online Store มูลค่า 500 บาท ภายใน 3 วันทำการ ผ่านทางระบบ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือซึ่งได้ลงทะเบียนไว้กับบริการ AIS Fibre โดยสามารถใช้ e-coupon code ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 กรกฎาคม 2561
 6. เงื่อนไขการใช้ e-Coupon AIS Online Store
  1. ผู้แนะนำ นำ e-Coupon ที่ได้รับ เข้าใช้สิทธิ์ได้ที่ https://store.ais.co.th
  2. e-Coupon AIS Online Store 1 code สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าใดก็ได้บน AIS Online Store ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทเท่านั้น
  3. e-Coupon ไม่แลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้