พิเศษ สำหรับลูกค้า AIS Fibre
เพียงแนะนำให้เพื่อน ได้รับสิทธิพิเศษเหนือกว่าใคร เพื่อนผู้ถูกแนะนำ รับสิทธิ์ สมัครแพ็กเกจ HomeBROADBAND ใช้บริการ ฟรี เดือนแรก ทันที!
เงื่อนไขและข้อกำหนด
กิจกรรม “โปรเด็ดเน็ตบ้านแรง ต้องบอกเพื่อน”
 1. นิยาม
  1. “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
  2. “ผู้แนะนำ” หมายถึง ลูกค้า AIS Fibre ปัจจุบันที่เป็นผู้แนะนำให้ลูกค้าใหม่มาสมัครใช้บริการ AIS Fibre
  3. “ผู้ได้รับการแนะนำ” หมายถึง ลูกค้าใหม่ที่ได้รับการแนะนำให้สมัครใช้บริการ AIS Fibre จากผู้แนะนำ
 2. คุณสมบัติของผู้แนะนำและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
  1. ผู้แนะนำจะต้องเป็นลูกค้า AIS Fibre ที่สมัครใช้งานในนามบุคคลธรรมดา และยังใช้บริการอยู่จนถึงวันที่ผู้ได้รับการแนะนำได้รับการติดตั้งบริการ AIS Fibre สำเร็จ
  2. ผู้แนะนำจะต้องแนะนำให้ผู้ได้รับการแนะนำสมัครใช้บริการ AIS Fibre ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น โดยผู้ได้รับการแนะนำต้องได้รับการติดตั้งสำเร็จ และสามารถใช้บริการ AIS Fibre ได้
 3. คุณสมบัติของผู้ได้รับการแนะนำและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
  1. ผู้ได้รับการแนะนำจะต้องได้รับการแนะนำจากผู้แนะนำให้สมัครใช้บริการ AIS Fibre โดยทีม Telesales จะดำเนินการตรวจสอบที่อยู่ของผู้ได้รับการแนะนำ หากอยู่ในพื้นที่ให้บริการ จะดำเนินการติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันข้อมูลที่อยู่เพื่อติดตั้ง และให้ดำเนินการสมัครใช้บริการ AIS Fibre
  2. แพ็กเกจที่เข้าร่วมสิทธิ์ค่าบริการฟรีเดือนแรก
   • แพ็กเกจ HomeBROADBAND ความเร็ว 50/20 Mbps ค่าบริการรายเดือน 599 บาท ราคาลูกต้าเอไอเอสรายเดือน 539 บาท
   • แพ็กเกจ HomeBROADBAND ความเร็ว 100/30 Mbps ค่าบริการรายเดือน 699 บาท ราคาลูกต้าเอไอเอสรายเดือน 629 บาท

เงื่อนไขแพ็กเกจ
 • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อตกลงใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากยกเลิกบริการก่อนครบ 12 รอบบิล บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าติดตั้งคืน ในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
 • กรณีลูกค้าเลือกชำระค่าติดตั้งและค่าเดินสายภายนอก 4,800 บาท ในรอบบิลแรก จะไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการเอไอเอสไฟเบอร์
 • รับสิทธิ์ยืมชุดอุปกรณ์ AIS Fibre และ AIS PLAYBOX ตลอดอายุการใช้งาน กรณียกเลิกบริการต้องคืนชุดอุปกรณ์ทั้งหมดให้บริษัทในวันที่ทำการยกเลิก
 • รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wi-Fi (Dual Band Wi-Fi Router) สัญญาณเต็มประสิทธิภาพ รองรับ 2 ความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz มูลค่า 2,500 บาท
  อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับการแนะนำสามารถเลือกสมัคร AIS Fibre Package อื่นๆ นอกจากแพ็กเกจข้างต้นได้ โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การให้สิทธิประโยชน์ส่วนลดค่าใช้บริการ AIS Fibre สูงสุด 50% จำนวน 3 รอบบิล ตามที่กำหนดในข้อ 3.2 แก่ผู้ได้รับการแนะนำ
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ให้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ เฉพาะแก่ผู้แนะนำและผู้ได้รับการแนะนำที่ยังมีสถานะเป็นผู้ใช้บริการ AIS Fibre

 • ระยะเวลาของกิจกรรม
 • ผู้แนะนำสามารถแนะนำการสมัครใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หน้าเว็บไซต์ของแคมเปญ Member Get Member ได้ที่ www.ais.co.th/fibre/member-get-member ตั้งแต่2 – 31 กรกฎาคม 2561
 • ผู้ได้รับการแนะนำจะต้องสมัครและติดตั้งบริการ AIS Fibre สำเร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
 • ผู้แนะนำจะได้รับ e-Coupon AIS Online Store มูลค่า 500 บาท ภายใน 3 วันทำการ ผ่านทางระบบ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือซึ่งได้ลงทะเบียนไว้กับบริการ AIS Fibre โดยสามารถใช้ e-coupon code ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561

 • เงื่อนไขการใช้ e-Coupon AIS Online Store
 • ผู้แนะนำ นำ e-Coupon ที่ได้รับ เข้าใช้สิทธิ์ได้ที่ https://store.ais.co.th
 • e-Coupon AIS Online Store 1 code สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าใดก็ได้บน AIS Online Store ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทเท่านั้น
 • e-Coupon ไม่แลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้