เอไอเอส ไฟเบอร์ เน็ตบ้านแรง ไฟเบอร์ออพติก 100%
ais menu
กิจกรรม ลุ้นเข้าชมงาน Global Game Exhibition
G-STAR 2019 ณ ปูซาน ประเทศเกาหลี
ลูกค้าที่มีสิทธิ์ร่วมรายการชิงโชคนี้
ลูกค้าที่สมัครและติดตั้งแพ็กเกจ eSports
• สมัครและติดตั้งแพ็กเกจ eSports 
ความเร็ว 100/100 Mbps ราคา 790 บาท/เดือน มีสิทธิ์ลุ้น 1 สิทธิ์
• สมัครและติดตั้งแพ็กเกจ eSports 
ความเร็ว 200/200 Mbps ราคา 890 บาท/เดือน มีสิทธิ์ลุ้น 2 สิทธิ์
• สมัครและติดตั้งแพ็กเกจ eSports 
ความเร็ว 300/300 Mbps ราคา 990 บาท/เดือน มีสิทธิ์ลุ้น 3 สิทธิ์
ของรางวัล
แพ็กเกจทัวร์ เข้าชมงาน
Global Game Exhibition
G-STAR 2019
ระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2562
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ปูซาน เกาหลี
 • ตั๋วเข้าชมงาน Global Game Exhibition G-STAR 2019
 • พร้อมที่พักและค่าอาหารทุกมื้อ
จำนวนของรางวัล 10 รางวัล (1 ที่นั่ง : 1 หมายเลขอินเทอร์เน็ต) รางวัลละ 40,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 400,000 บาท
วันที่สมัครและติดตั้ง :
23 สิงหาคม 2562 – 30 กันยายน 2562
วันจับรางวัล :
10 ตุลาคม 2562
วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี :
18 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ผ่านทาง Facebook : AIS Esports    
เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รางวัลต้องเป็นลูกค้าที่สมัครและติดตั้ง AIS Fibre และใช้แพ็กเกจ eSports ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 เท่านั้น
  • ความเร็ว 100/100 Mbps ราคา 790 บาท/เดือน มีสิทธิ์ลุ้น 1 สิทธิ์
  • ความเร็ว 200/200 Mbps ราคา 890 บาท/เดือน มีสิทธิ์ลุ้น 2 สิทธิ์
  • ความเร็ว 300/300 Mbps ราคา 990 บาท/เดือน มีสิทธิ์ลุ้น 3 สิทธิ์
 • รางวัลที่ผู้โชคดีได้รับ แพ็กเกจทัวร์ เข้าชมงาน Global Game Exhibition G-STAR 2019 ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 – 16 พฤศจิกายน 2562 4 วัน 3 คืน รางวัลละ 1 ที่นั่ง ประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ปูซาน เกาหลี,ตั๋วเข้าชมงาน Global Game Exhibition G-STAR 2019 , ค่าที่พักและค่าอาหาร รวมมูลค่ารางวัลละ 40,000 บาท
 • จับรางวัลวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรม ทินีดี โฮเต็ล แอด บางกอก กอล์ฟ คลับ ตั้งอยู่เลขที่ 99/3 หมู่. 2 ถ.ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระดี อ.อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ผ่านทาง Facebook : AIS Esports
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 • ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย อีกทั้งยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิก บริการ AIS Fibre แพ็กเกจ eSports
 • สำหรับผู้โชคดีที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งระบุว่ายินยอมให้เดินทางออกนอกประเทศได้ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้เยาว์ โดยหนังสือให้ความยินยอมต้องออกโดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น มิฉะนั้นทางบริษัทฯขอตัด สิทธิ์ในการมอบรางวัลและขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีดังกล่าว 
 • ผู้โชคดีต้องมีหนังสือเดินทางพร้อมเดินทาง และหนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนให้นับจากวันเดินทาง
 • สงวนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัลเฉพาะลูกค้า AIS Fibre ผู้ที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น หากปรากฏว่ามีชื่อและ/หรือหมายเลข AIS Fibre ที่ถูกจับขึ้นมาได้ซ้ำกัน คณะกรรมการจับรางวัลจะพิจารณยกเลิกชื่อและ/หรือหมายเลข AIS Fibre ที่ซ้ำกันแล้วจะจับชิ้นส่วนเพื่อหาผู้โชคดีรายใหม่ต่อไป ทั้งนี้ คำตัดสินใดๆ ของคณะกรรมการจับรางวัลถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดี
 • ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมอนุญาตให้บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โชคดี เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมส่งสริมทางการตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม AIS Fibre บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ และแสดงภาพและรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้โชคดีภายใต้กิจกรรมนี้
 • พนักงานบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด ผู้รับมอบอำนาจและคณะกรรมการดำเนินรายการและบริษัทที่เกี่ยวข้อง และครอบครัว รวมถึงผู้ใช้บริการโปรโมชั่นญาติพนักงานเอไอเอสไม่มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร เเละต่างจังหวัดต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองที่บริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์การแจกรางวัลให้เฉพาะผู้โชคดีที่แสดงหลักฐานการรับรางวัลครบเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ในวันเเละเวลาทำการภายใน 15 วัน นับเเต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
เลขที่ขออนุญาต 153/2562
ais footer