ais responsive images
BROADBAND
Package
เน็ตบ้านคุณภาพ แรงสะใจ ด้วยไฟเบอร์ออพติก 100%
BROADBAND Package
200
/
200
Mbps
ราคาปกติ
599
บาท/เดือน
เหลือ
เพียง

419
บาท/เดือน
BROADBAND Package
500
/
200
Mbps
ราคาปกติ
799
บาท/เดือน
เหลือ
เพียง

559
บาท/เดือน
eSports
Package
เน็ตบ้านเพื่อชาวเกมเมอร์ แยก 2 เราเตอร์ แรงสะใจ
Best Latency เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเล่นเกม
รับ Public IPv4 เพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกม
ได้สปีดเต็มทั้ง 2 ท่อ แม้ใช้ในเวลาเดียวกัน
ปล่อยสัญญาณ WiFi คนละช่อง ทำให้ไม่กวนกัน
แยก IP Address คนละชุด ทำให้สัญญาณเน็ต วิ่งเส้นทางที่สั้นที่สุด ไปยัง Game Server ยอดนิยม เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเล่นเกม อาทิเช่น
esport
eSports Package
200
/
200
Mbps
ราคาปกติ
790
บาท/เดือน
เหลือ
เพียง

553
บาท/เดือน
eSports Package
300
/
300
Mbps
ราคาปกติ
890
บาท/เดือน
เหลือ
เพียง

623
บาท/เดือน
eSports Package
500
/
500
Mbps
ราคาปกติ
990
บาท/เดือน
เหลือ
เพียง

693
บาท/เดือน
โปรดเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม สมัครเลย!
สมัคร ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
แรงสะใจ! สามารถปรับความเร็ว Overdrive Download/Upload และ แถมสปีด 50 Mbps
ปรับสปีดอินเทอร์เน็ตที่ใช่! ง่ายๆ ด้วยตัวเอง กับ Speed Toggle
ทั้งที่บ้าน ผ่าน www.myaisfibre.com
หรือทุกเวลาที่ต้องการ ผ่าน AIS Fibre LINE Connect
 (เลือกเมนู บริการอื่นๆ >> ปรับสปีดอินเทอร์เน็ต)
ตัวอย่าง BROADBAND Package 500/200 Mbps
700/50 Mbps Overdrive Download
ใช้งานดาวน์โหลดสะใจสตรีมหนัง หรือ ดาวน์โหลดไฟล์งานแบบด่วนสุด
500/200 Mbps Full Speed Download
ตอบโจทย์ทุกการใช้งานตาม ความเร็วแพ็กเกจที่สมัครไว้
350/350 Mbps SYMMETRY
สปีดดาวน์โหลด/อัปโหลดเร็วแรงเท่ากัน ใช้งานเต็มสปีดทั้งเรียนออนไลน์,เล่นเกม หรือเล่นเน็ตทั่วไปไม่สะดุด
200/500 Mbps Full Speed Upload
ปรับสปีดอัปโหลด ให้ทุกการ LIVE ผ่านโซเชียลมีเดีย คมชัดทั้งภาพและเสียง
50/700 Mbps Overdrive Upload
ใช้งานเต็มสปีด อัปโหลดทั้งอัปโหลดไฟล์งาน หรือ คลิปขนาดใหญ่
ตัวอย่าง eSports Package 500/500 Mbps
1000/50 Mbps Overdrive Download
ใช้งานดาวน์โหลดสะใจสตรีมหนัง หรือ ดาวน์โหลดไฟล์งานแบบด่วนสุด
500/500 Mbps SYMMETRY
สปีดดาวน์โหลด/อัปโหลดเร็วแรงเท่ากัน ใช้งานเต็มสปีดทั้งเรียนออนไลน์,เล่นเกม หรือเล่นเน็ตทั่วไปไม่สะดุด
50/1000 Mbps Overdrive Upload
ใช้งานเต็มสปีด อัปโหลดทั้งอัปโหลดไฟล์งาน หรือ คลิปขนาดใหญ่
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
• แพ็กเกจ PLAY FAMILY รับสิทธิ์ชมฟรี 12 เดือน ผ่านกล่อง AIS PLAYBOX จะเริ่มตั้งแต่สมัครและติดตั้งแพ็กเกจ AIS Fibre ที่กำหนดสำเร็จ
 • สิทธิ์การใช้งานสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับช่องรายการจากแพ็กเกจ PLAY FAMILY และ รายการต่างๆ ที่รับชมได้ฟรีบนกล่อง PLAYBOX
เงื่อนไขแพ็กเกจ
 1. แพ็กเกจ BROADBAND สมัครได้ทั้งบุคคลธรรมดา หรือลูกค้าจดทะเบียนด้วยหนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
 2. แพ็กเกจ eSports สมัครได้เฉพาะบุคคลธรรมดา
 3. แพ็กเกจสำหรับลูกค้าประเภทที่อยู่อาศัยแบบบ้าน (FTTH) และลูกค้าประเภท Fibre to the Room (FTTR)
 4. ค่าบริการรายเดือน (บาท) ที่กำหนด เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 5. ค่าบริการรายเดือน จะเรียกเก็บแบบล่วงหน้า ณ วันเริ่มต้นรอบบิล (Charge in advance)
 6. รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อตกลงใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากยกเลิกบริการก่อนครบ 12 รอบบิล บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าติดตั้งคืน ในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
 7. กรณีลูกค้าเลือกชำระค่าติดตั้งและค่าเดินสายภายนอก 4,800 บาท ในรอบบิลแรก จะไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการ เอไอเอส ไฟเบอร์
 8. สำหรับแพ็กเกจ BROADBAND รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wi-Fi (Dual Band Wi-Fi Router) สัญญาณเต็มประสิทธิภาพ รองรับ 2 ความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 2,500 บาท และสำหรับแพ็กเกจ eSports จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 4,000 บาท
 9. รับสิทธิ์ยืมชุดอุปกรณ์ AIS Fibre ตลอดอายุการใช้งาน กรณียกเลิกบริการต้องคืนชุดอุปกรณ์ทั้งหมดให้บริษัทในวันที่ทำการยกเลิก
 10. ค่าแรกเข้าจากปกติ 2,000 บาท เหลือเพียง 800 บาท พิเศษ! ยกเว้นค่าแรกเข้า สำหรับผู้สมัครเป็นเจ้าบ้านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดตั้ง หรือมีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของบ้าน
 11. สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าแรกเข้า มูลค่า 800 บาท จะได้รับคืนเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 100 บาท นาน 8 รอบบิล กรณีที่ลูกค้ามีการระงับใช้บริการชั่วคราว จะยุติการคืนส่วนลดดังกล่าว
 12. ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ BROADBAND จะได้รับ Private IPv4 พร้อมฟรี DDNS* และ Public IPv6 สามารถทำ port forwarding และใช้งาน bridge mode ได้
 13. ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ eSports จะได้รับ Public IPv4 สำหรับท่อเกมเท่านั้น
 14. ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจซึ่งมีความเร็ว (Speed) น้อยลง ตลอดอายุสัญญา 12 เดือน
 15. กรณีไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากวงเงินการใช้บริการ (Credit Limit) เต็มหรือค้างชำระค่าใช้บริการ บริการต่างๆในแพ็กเกจจะถูกระงับ การใช้บริการทั้งหมด และเมื่อชำระค่าใช้บริการผ่านช่องทางชำระที่กำหนดครบถ้วนตามเงื่อนไข จึงจะสามารถใช้บริการต่างๆ ในแพ็กเกจได้ตามปกติ
 16. สำหรับแพ็กเกจ BROADBAND สามารถใช้งาน port forwardingได้ โดยลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซด์ www.thddns.net ก่อนใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้
  คู่มือการลงทะเบียน THDDNS สำหรับ Private IPv4
  คู่มือการลงทะเบียน THDDNS สำหรับ Public IPv4