ด้วยผู้ใช้งาน 4G ที่มากที่สุด กว่า 12 ล้านเลขหมาย
การันตีด้วยรางวัลระดับโลก รางวัล 4G ที่เร็วที่สุดในไทย 3 ปีซ้อนจาก   ระหว่าง ก.ค. 2558 - มิ.ย. 2560
ให้ 4G และ 3G ของเอไอเอส เป็นเครือข่ายที่เร็วที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของไทยจากการทดสอบกว่า 7 ล้านครั้งในช่วง ม.ค.- มิ.ย. 2560
และ  เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจาก  
ด้วยผู้ใช้งาน 4G ที่มากที่สุด กว่า 12 ล้านเลขหมาย
การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
รางวัล 4G ที่เร็วที่สุดในไทย 3 ปีซ้อน
จาก  

ระหว่าง ก.ค. 2558 - มิ.ย. 2560 ให้ 4G และ 3G ของเอไอเอส เป็นเครือข่ายที่เร็วที่สุด
เป็นอันดับหนึ่งของไทยจากการทดสอบกว่า 7 ล้านครั้ง
ในช่วง ม.ค. - มิ.ย. 2560

และ  เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
จาก