การันตีด้วยรางวัลระดับโลก

เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของไทย
เป็นปีที่ 4 จากการทดสอบมากกว่า 8 ล้านครั้ง
ในช่วง ม.ค. - มิ.ย. 2561 โดย

แอปพลิเคชันทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก

เครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดจาก
Disclaimer: Based on analysis by Ookla® of Speedtest
Intelligence® data from Q1-Q2 2018.
Ookla trademarks used under license
and reprinted with permission.
 
1. AIS 2. TrueMove 3. my 4. DTAC

Speed Score
14.65 13.22 11.60 8.88