การันตีด้วยรางวัลระดับโลก

เครือข่ายที่เร็วที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของไทย
เป็นปีที่ 4 จากการทดสอบมากกว่า 7 ล้านครั้ง
ในช่วง ก.ค. - ธ.ค. 2561 โดย

แอปพลิเคชันทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก

เครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดจาก
Disclaimer: Based on analysis by Ookla® of Speedtest
Intelligence® data from Q3-Q4 2018.
Ookla trademarks used under license
and reprinted with permission.
 
1. AIS 2. dtac 3. TrueMove H 4. my

Speed Score
15.44 14.54 12.56 4.73