Mobile Legends Bang Bang AIS eSports Thailand Campus Championship 2020 Season 1Highlight Tournament

สมัครร่วมแข่งขัน: https://aisesportsplatform.ais.co.th/tournament/detail/55

รับสมัครจำนวนจำกัด 32 ทีมเท่านั้น


ข้อมูลการแข่งขัน

 • สงวนสิทธิ์รายการแข่งขันเฉพาะ นิสิต และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เท่านั้น
 • เปิดรับสมัครตั้งแค่วันที่ 22 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2563
 • ประกาศสายการแข่งขันภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผ่านทาง AIS eSports Platform
 • การแข่งขันออนไลน์รอบคัดเลือก (Online Qualify) เดือน 29 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2563
 • การแข่งขันรอบชิงชิงชนะเลิศ เดือนกรกฏาคม 2563

รางวัลเงินสด โอนเงินเข้ากระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay

รางวัลที่ 1 - เงินสด 30,000 บาท
รางวัลที่ 2 - เงินสด 20,000 บาท
รางวัลที่ 3 - เงินสด 10,000 บาท
รางวัลที่ 4 - เงินสด 5,000 บาท
รวมรางวัลเงินสด MOBILE LEGENDS BANG BANG : 65,000 บาท

รูปแบบการแข่งขัน

 • เกม Mobile Legends: Bang Bang
 • โหมดการแข่งขัน Draft Pick
 • การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ประกอบไปด้วย
  1. รอบออนไลน์ (Online Qualify) แข่งแบบ Single Elimination (Knockout) ระบบ best of (BO) 3 จนเหลือ 4 ทีมสุดท้าย
  2. รอบออฟไลน์ (Offline Final) 4 ทีมสุดท้าย รอบ Quarter Final แข่งแบบ Double Elimination ระบบ Best of (BO) 3 รอบชิงชนะเลิศ Final แข่งระบบ Best of (BO) 5

คุณสมบัติทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 • 1 ทีม สามารถมีสมาชิกได้สูงสุด 7 คนและต่ำสุด 5 คน [5 คนตัวจริง 2 คนตัวสำรอง]
 • สมาชิกภายในทีมทั้งหมดจะต้องแนบ “บัตรนักศึกษา” เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ภายในวัน เวลา ที่กำหนด
 • สมาชิกในทีม จำต้องเป็นจากมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น [สมาชิกภายในทีม สามารถอยู่กันคนละวิทยาเขตได้]
 • ไม่จำกัดจำนวนทีมต่อมหาวิทยาลัย
 • สมาชิกภายในทีมทั้งหมดจะต้องเป็นนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (เกรดเฉลี่ยจากเทอมล่าสุด)
 • สมาชิกภายในทีมทั้งหมดจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระหว่างชั้น ปีที่1-ปืที่4 ระดับปริญญาตรีเท่านั้น
 • การตั้งชื่อในเกม และชื่อทีม จะต้องไม่เข้าข่ายอนาจาร, ส่อเสียด หรือพาดพิงถึงสถาบันศาสนา, พระมหากษัตริย์หรือบุคคลอื่น การตัดสินความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงานผู้ดูแลการแข่งขัน
 • สมาชิกภายในทีมทั้งหมดจะต้องยังมีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆอยู่

กฏระเบียบการแข่งขัน

 • คู่ที่ถ่ายทอดสด ทีมงานจะติดต่อเพื่อกำหนดเวลาแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเวลาแข่งขันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 • สำหรับทีมแข่งขันที่ไม่ได้ทำการถ่ายทอดสดผู้เล่นทั้งสองทีมจะต้องทำการนัดเวลา หรือใช้เวลากลาง เพื่อทำการแข่งขันภายในวันที่ทางทีมงานกำหนดไว้ (นัดเวลาการแข่งขันผ่านทาง AIS eSports Platform)
 • ในกรณีที่ผู้เล่นทั้งสองทีมไม่สามารถตกลงเวลาการแข่งขันได้ให้ใช้เวลากลางในการแข่งขัน คือ 20.00 น.
 • ผู้เล่นทั้งสองทีมต้องทำการนัดแข่งขัน และ ส่งผลการแข่งขันไม่เกินเวลา 23.59 น.
 • เมื่อถึงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายนัดแข่งขัน หรือในกรณีที่ใช้เวลากลาง หากเริ่มการแข่งขันช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้ 15 นาที ฝ่ายที่ล่าช้าจะถูกปรับแพ้จากการแข่งขันทันที
 • ทีมแข่งขันใดไม่มาแข่งขันในเวลาที่นัดหมาย ถือว่าสละสิทธิ์จากการแข่งขัน โดยทีมที่ขอใช้สิทธิ์ชนะบายต้องเซฟภาพหลักฐาน เพื่อส่งผลทีมงานได้ตรวจสอบ
 • สำหรับการแข่งขันแบบ BO3 มีเงื่อนไขดังนี้
  1. ทีมที่อยู่ในตำแหน่งด้านบนในตารางการแข่งขัน เมื่อเริ่มแข่งขันในเกมทีมดังกล่าวจะอยู่ ฝั่งน้ำเงิน (First Pick) เสมอ
  2. เมื่อจบการแข่งขันแต่ละเกมทีมที่แพ้ในเกมนั้นมีสิทธิในการเลือกฝั่งการแข่งขันในเกมถัดไป
 • อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันสำรองได้ เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในแต่ละเกมเท่านั้น
 • ทุกรอบการแข่งขันทุกทีมจะต้องมาครบทั้ง 5 คน (ในกรณีที่ทีมไม่ครบ จะไม่อนุญาติให้ทำการแข่งขัน และตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน ทันที)
 • ห้ามไม่ให้มีการใช้บัค หรือ โปรแกรมช่วยเล่นต่างๆทั้งสิ้น
 • ห้ามใช้คำพูดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือเสียดสีผู้อื่น มีโทษปรับแพ้ทันที
 • ห้ามใช้โปรแกรมโกงใด ๆ ทั้งสิ้น มีโทษปรับแพ้ทันที
 • ห้ามให้ผู้เล่นที่ไม่มีรายชื่อหรือผู้เล่นจากสายการแข่งอื่นลงการแข่งขันแทน มีโทษปรับแพ้ทันที
 • ห้ามส่งผลการแข่งขันเท็จ มีโทษปรับแพ้ และแบนจากการแข่งขันในทันที

การส่งผลการแข่งขัน และ การประท้วงผลการแข่ง

 • ทีมแข่งขันที่ชนะ ต้องส่งผลสรุปการแข่งขันภายในเวลา 23:59 น. ของวันที่มีการแข่งขัน ผ่านทาง AIS eSports Platform
 • ทีมแข่งขันที่แพ้สามารถประท้วงหรือแจ้งร้องเรียนผลการแข่งขัน พร้อมแนบหลักฐาน หากพบว่าทีมคู่แข่งขันทำผิดกฎกติกา ภายในเวลา 23:59 น. ของวันที่มีการแข่งขัน ผ่านช่องทางชาแนล ”ร้องเรียนผลการแข่งขัน” ภายใน Discord ของการแข่งขัน
 • หากการประท้วงผลการแข่งขันมีหลักฐานไม่เพียงพอจะถือว่าการประท้วงนั้นเป็นโมฆะทันที
 • คู่แข่งขันที่ไม่ส่งรายงานผลการแข่งขัน ภายในเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทั้ง 2 ทีม
 • ในกรณีที่ทีมชนะไม่สามารถส่งผลสรุปการแข่งขันผ่านช่องทางที่กำหนดในเบื้องต้นได้ ให้ทีมชนะดังกล่าวสามารถส่งผลสรุปการแข่งขันและหลักฐานแสดงเหตุแห่งการไม่สามารถส่งผลสรุปการแข่งขันนั้นมาภายใน Discord ของการแข่งขัน ภายในเวลา 23:59 น. ของวันที่มีการแข่งขันเท่านั้น

**คำตัดสินของกรรมการกลางถือเป็นที่สุด


การถ่ายทอดสดและการร่วมดูการแข่งขัน

 • ไม่อนุญาติให้ผู้อื่นเข้ามา Observer หรือ Spectator ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขันใดๆ ยกเว้น คู่ที่ทีมงานได้เลือกทำการถ่ายทอดสดโดยมีสิทธิขาดแต่เพียงผู้เดียว

การหลุดออกจากเกม (Disconnect) และการรีแมทช์

 • ในกรณีที่มีผู้เล่นหลุดออกจากเกม ให้ทำการหยุดเกมชั่วคราว

  *หากผู้เข้าแข่งขันเกิดหลุดออกจากเกม ให้หยุดเกม (Pause) ได้ทันที ผู้เข้าแข่งขันจะกดเริ่มเกม (Unpausing) ได้ต่อเมื่อทั้งสองทีมส่งสัญญาณว่าพร้อมแล้ว*

 • หากผู้เล่นหลุดด้วยเหตุผลอื่นๆที่เป็นเหตุสุดวิสัย (เช่นเครือข่ายผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตล่มทั้งบริเวณ หรือเกิดข้อผิดพลาดจากเซิร์ฟเวอร์ของเกม) ทางทีมที่มีส่วนเสียหาย ต้องแจ้งหลักฐานให้กับทางทีมงาน ของทัวร์นาเมนต์ดังกล่าว และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการ ว่าจะเห็นสมควรให้แข่งขันใหม่หรือไม่
 • ในกรณีที่ยังไม่มี First Blood และเวลาในเกมยังไม่เกิน 2 นาที ทีมที่ผู้เล่นหลุดสามารถแจ้งอีกทีมหนึ่งเพื่อขอรีแมทช์ได้ทันที (และบันทึกภาพหรือวิดีโอไว้เป็นหลักฐานว่าหลุดจริง) โดยจะต้องเลือกฮีโร่แบบเดิมกับเกมที่ขอทำการรีแมทช์
 • หากเกิดการ First Blood ขึ้นแล้ว หรือเกินเวลา 2 นาทีในเกมไม่สามารถทำการรีแมทช์ได้ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากคู่แข่ง และ/หรือ ตามเห็นสมควรจากทีมงาน
 • ถ้าหากพบหลักฐานว่าจงใจกดหยุดเกม ในจังหวะสำคัญแต่ไม่มีการหลุดออกจากเกม หรือเพื่อการก่อกวน จะโดนปรับแพ้ในทันที

**ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎกติกาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**คำตัดสินของกรรมการกลางถือเป็นที่สุด