AIS eSports Thailand Corporate League 2020 Season 1


Highlight Tournament

PUBGM

รายละเอียดกติกา และเงื่อนไขการแข่งกีฬาอีสปอร์ต PUBG MOBILE

รายละเอียเพิ่มเติม: https://aisesportsplatform.ais.co.th/corpleague2020

สมัครร่วมแข่งขัน: https://aisesportsplatform.ais.co.th/tournament/detail/52


รับสมัครจำนวนจำกัด 128 ทีมเท่านั้น

 • เปิดรับสมัครการแข่งขัน วันที่ 31 มกราคม 2563 - 30 เมษายน 2563
 • การแข่งขันรอบคัดเลือกออนไลน์ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศออฟไลน์ เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทจากประเทศไทย เดือน มิถุนายน 2563
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ PVP Esports Corporate Championship

รางวัลเงินสด โอนเงินเข้ากระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay

รางวัลชนะเลิศ รางวัลอันดับที่ 2 รางวัลอันดับที่ 3 รางวัลอันดับที่ 4 รางวัลอันดับที่ 5-16
- เงินสด 40,000 บาท
- เงินสด 30,000 บาท
- เงินสด 20,000 บาท
- เงินสด 10,000 บาท
- เงินสด 3,000 บาท
รวมรางวัลเงินสด PUBG MOBILE : 136,000 บาท

วิธีการสมัคร และ เงื่อนไข

 • สมัครเข้าแข่งขันที่ AIS eSports Platform : http://aisesportsplatform.ais.co.th
 • ผู้เข้าแข่งขันภายในทีมทั้งหมดต้องเป็นพนักงาน จากบริษัทเดียวกันเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องแนบบัตรพนักงานเพื่อยืนยันตัวการสมัคร AIS eSports Thailand Corporate League
 • ในกรณีผู้เข้าแข่งขันไม่มีบัตรพนักงาน จำเป็นต้องใช้เอกสารยืนยันจากบริษัทเพื่อรับรองการเป็นพนักงาน
 • ไม่จำกัดจำนวนทีมที่สมัครต่อบริษัท
 • จำนวนผู้แข่งขันหลักทีมละ 4 คน และ สามารถมีตัวสำรองได้ 2 คน
 • ทีมที่สมัครต้องผ่านรอบคัดเลือกออนไลน์ โดยจะคัดเลือกให้เหลือ 16 ทีม เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบ Final ออฟไลน์
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงจำนวน และ รายชื่อสมาชิกในทีม ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • ทีมงานจะประกาศสายการแข่งขันผ่านทาง AIS eSports Platform ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข รายละเอียดการแข่งขัน หรือกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยจำเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมการแข่งขัน ทีมงานจะแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบทาง AIS eSports Platform
 • คำตัดสินของคณะกรรมการการแข่งขันนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์โอนเงินรางวัลเข้ากระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay เท่านั้น

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • ทีมผู้สมัครที่เข้าร่วมแข่งขันหลัก 4 คน และสำรอง 2 คน จะต้องเป็นพนักงานบริษัทเดียวกัน
 • เกม PUBGM สมัครแบบทีม 4 คน สามารถมีผู้เล่นสํารองได้ 2 คน (ผู้เล่น 1 คน ลงสมัครแข่งขันได้ 1 ทีมเท่านั้น)
 • ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันจะต้องไม่เป็นนักกีฬา eSports ระดับประเทศ (Non Professional Player) หรือเข้าร่วมทีมธุรกิจการแข่งขัน eSports และไม่เคยได้รับรางวัลในรายการ PVP Esports
 • การตั้งชื่อทีม หรือการใช้รูปภาพภายในเกมที่ไม่เหมาะสม เช่น มีคำหยาบคาย สอดเสียด หรือ มีความหมายในเชิงดูหมิ่นบุคคล หรือ สิ่งหนึ่งสิ่งใด หากทีมงานพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม ทีมผู้สมัครจะถูกคัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ให้ถือเป็นสิทธิ์ขาดในการพิจารณาของทีมงาน
 • การแข่งขันรายการ AIS eSports Thailand Corporate League 2020 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น หากพบเห็นผู้แอบอ้างเรียกค่าใช้จ่ายในการรับสมัคร สามารถแจ้งตรงกับทีมงานในแท็บ ถาม-ตอบตรงรายละเอียดกติกา และเงื่อนไขการแข่งกีฬาอีสปอร์ต

DOTA2

รายละเอียดกติกา และเงื่อนไขการแข่งกีฬาอีสปอร์ต DOTA2

รายละเอียเพิ่มเติม: https://aisesportsplatform.ais.co.th/corpleague2020

สมัครร่วมแข่งขัน: https://aisesportsplatform.ais.co.th/tournament/detail/51


รับสมัครจำนวนจำกัด 64 ทีมเท่านั้น

 • เปิดรับสมัครการแข่งขัน วันที่ 31 มกราคม 2563 - 30 เมษายน 2563
 • การแข่งขันรอบคัดเลือกออนไลน์ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศออฟไลน์ เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทจากประเทศไทย เดือน มิถุนายน 2563
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ PVP Esports Corporate Championship

รางวัลเงินสด โอนเงินเข้ากระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay

รางวัลชนะเลิศ รางวัลอันดับที่ 2 รางวัลอันดับที่ 3 รางวัลอันดับที่ 4
- เงินสด 50,000 บาท - เงินสด 30,000 บาท - เงินสด 20,000 บาท - เงินสด 10,000 บาท
รวมรางวัลเงินสด DOTA2 : 110,000 บาท

วิธีการสมัคร และ เงื่อนไข

 • สมัครเข้าแข่งขันที่ AIS eSports Platform : http://aisesportsplatform.ais.co.th
 • สงวนสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันภายในทีมทั้งหมดต้องเป็นพนักงาน จากบริษัทเดียวกันเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องแนบบัตรพนักงานเพื่อยืนยันตัวการสมัคร AIS eSports Thailand Corporate League
 • ในกรณีผู้เข้าแข่งขันไม่มีบัตรพนักงาน จำเป็นต้องใช้เอกสารยืนยันจากบริษัทเพื่อรับรองการเป็นพนักงาน
 • ไม่จำกัดจำนวนทีมที่สมัครต่อบริษัท
 • จำนวนผู้แข่งขันหลักทีมละ 5 คน และ สามารถมีตัวสำรองได้ 2 คน
 • •ีมที่สมัครเข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกให้เหลือ 4 ทีมเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบ Final ออฟไลน์
 • ผู้ชนะเลิศของการแข่งขัน AIS eSports Thailand Corporate League เกม Dota2 จะเป็นตัวแทนจากประเทศไทย ไปแข่งขัน PVP Regional Corporate League
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงจำนวน และ รายชื่อสมาชิกในทีม ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • ทีมงานจะประกาศสายการแข่งขันผ่านทาง AIS eSports Platform ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเงื่อนไขรายละเอียดการแข่งขัน ทีมงานจะแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบทาง AIS eSports Platform
 • คำตัดสินของคณะกรรมการการแข่งขันนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์โอนเงินรางวัลเข้ากระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay เท่านั้น

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • ทีมผู้สมัครที่เข้าร่วมแข่งขันหลัก 5 คน และสำรอง 2 คน จะต้องเป็นพนักงานบริษัทเดียวกัน
 • เกม DOTA 2 สมัครแบบทีม 5 คน สามารถมีผู้เล่นสํารองได้ 2 คน (ผู้เล่น 1 คน ลงสมัครแข่งขันได้ 1 ทีมเท่านั้น)
 • ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันจะต้องไม่เคยเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งกีฬา eSports ระดับประเทศ (Non Professional Player) และไม่เคยได้รับรางวัลในรายการ PVP Esports
 • ผู้สมัครต้องเป็นพนักงานของบริษัทที่เป็นพันธมิตรกับ AIS ตามที่ได้รับจดหมายเชิญจาก AIS เท่านั้น
 • การตั้งชื่อทีม หรือการใช้รูปภาพภายในเกมที่ไม่เหมาะสม เช่น มีคำหยาบคาย สอดเสียด หรือ มีความหมายในเชิงดูหมิ่นบุคคล หรือ สิ่งหนึ่งสิ่งใด หากทีมงานพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม ทีมผู้สมัครจะถูกคัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ให้ถือเป็นสิทธิ์ขาดในการพิจารณาของทีมงาน
 • การแข่งขันรายการ AIS eSports Thailand Corporate League 2020 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น หากพบเห็นผู้แอบอ้างเรียกค่าใช้จ่ายในการรับสมัคร สามารถแจ้งตรงกับทีมงานในแท็บ ถาม-ตอบ รายละเอียดกติกา และเงื่อนไขการแข่งกีฬาอีสปอร์ต