บริการโอนสายอัตโนมัติ (Call Forwarding)
        ไม่ว่าจะเป็นปัญหาแบตฯมือถือใกล้หมด การลืมมือถือไว้ที่บ้าน หรือติดธุระสำคัญจนไม่สามารถรับสายได้ คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ เพียงตั้งโอนสายไปที่เบอร์ปลายทางที่ต้องการ ได้ทั้งเบอร์บ้าน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือของทุกระบบ เพียงเท่านี้คุณก็ไม่พลาดการติดต่อกับทุกสายสำคัญวิธีใช้บริการ
วิธีการตั้งการโอนสายไปที่หมายเลขอื่นๆ (Divert Call)
เข้าไปที่เมนู (Menu)ของโทรศัพท์มือถือ > การตั้งค่า (Setting) > ตั้งค่าการโทร (Call/Phone) > การโอนสาย (Call Divert) > เลือกการโอนสายและยืนยันการโอนสาย (Active) > ใส่หมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือมือถือที่ต้องการโอนสาย
ยกเลิกการโอนสาย (Cancel Divert Call)
เข้าไปที่เมนู (Menu)ของโทรศัพท์มือถือ > การตั้งค่า (Setting) > ตั้งค่าการโทร (Call/Phone) > การโอนสาย (Call Divert) > ยกเลิกการโอนสายและยืนยันการยกเลิกโอนสาย (Cancel)
กรณีในการโอนสาย
  • โอนทุกสายสนทนา (Divert on All Calls) เป็นการโอนทุกสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขอื่นหรือ โอนเข้าบริการรับฝากข้อความเสียง (Voice Mail)
  • โอนสายเมื่อสายไม่ว่าง (Divert on Busy) เป็นการโอนสายระหว่างที่คุยกับสายอื่นอยู่
  • โอนสายเมื่อไม่มีผู้รับ (Divert on No Answer) เป็นการโอนสายที่ไม่ได้รับสาย หรือรับสายไม่ทัน
  • โอนสายถ้าติดต่อไม่ได้ (Divert on Not Reachable) เป็นการโอนสายเมื่อจำเป็นต้องปิดมือถือหรือ แบตฯหมด
เคล็ดลับ
  • โอนสายเข้าบริการรับฝากข้อความ (Voice Mail ) ให้กดหมายเลข + 6 6 8 1 9 0 0 9 9 ทำการยืนยัน เพื่อข้ามไปท้ายข้อความที่กำลังฟังอยู่ และเข้าไปยังเมนูเพื่อทำรายการต่อไป
  • สำหรับผู้ที่ไม่มีบริการรับฝากข้อความเสียง (Voice Mail ) คุณสามารถสมัครใช้บริการ ผ่าน 1 4 1 ได้ฟรี!!!
  • โอนสายเข้าหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขอื่นๆ ได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์มือถือ
อัตราค่าบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
คิดค่าบริการตามโปรโมชั่นปกติ