เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการดูโดยใช้ Internet Explorer 9, Chrome, Safari และเบราว์เซอร์รุ่นใหม่กว่า x
EN
TH
 
Call management
อีกหนึ่งช่องทางในการจัดการมือถือของคุณ บริการตรวจเช็คข้อมูลบนโทรศัพท์ของคุณ เช่น ข้อความเสียง รอสาย เตือนข้อความ
รับ-ส่ง คุณสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ที่นี่ บริการจากเอไอเอส ที่ช่วยให้คุณจดจำทุกการใช้งานของคุณ สามารถเข้าใช้บริการ
ได้แล้วที่นี่

Voice Mail *141

บริการรับฝากข้อความเสียง

ไม่พลาดกับทุกสายเรียกเข้า แม้ว่าจำเป็นต้องปิดเครื่องอย่างตอนติดประชุม ดูหนัง เรียนหนังสือ จะเล่นกีฬาหรือแม้แต่ตอนแบตฯหมด ด้วยบริการเสริมดีๆ อย่างบริการรับฝากข้อความเสียง (Voice Mail *141) ที่เป็นเหมือนเครื่องตอบรับอัตโนมัติ ที่คอยรับสายแทน คุณได้ตลอดเวลา ช่วยให้คุณไม่พลาดกับทุกการติดต่อสำคัญ

how to register

กด *141   > กด 1 > รอรับ SMS ยืนยันการสมัคร

how to use
เรียกฟังข้อความเสียง (Listen to Voice Message)

เมื่อมีข้อความเสียงฝากถึงคุณ คุณจะได้รับ SMS แจ้งว่า “คุณมีข้อความใหม่ (XX วินาที) DD/MM/YY, HH:MM น.
ฟังข้อความนี้กด *99XX (1 บ./ครั้ง)” ซึ่งคุณสามารถเลือกวิธีการเรียกฟังข้อความเสียงได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. กด *99xx   ต้องการเลือกฟังข้อความ กรณีที่มีหลายข้อความเสียงฝากถึง

เมื่อมี SMS แจ้งให้คุณทราบว่า คุณมีข้อความเสียง ใหม่หลายๆ ข้อความฝากถึงคุณ คุณสามารถเลือกฟังแต่ละข้อความได้สะดวกยิ่งขึ้น เพียงกด *99XX   เพื่อเรียกฟังข้อความนั้นๆ ได้ทันที เช่น คุณมี 3 ข้อความใหม่จาก คุณ A (*9901   ), คุณ B (*9902   ), และ คุณ C (*9903   ) คุณสามารถโทร *9902   เพื่อฟังข้อความของคุณ B เป็นอันดับแรกได้ทันที และยังสามารถฟังข้อความใหม่ที่ยังไม่ฟัง หรือทำรายการผ่านเมนูต่างๆ ในระบบของบริการต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องวางสาย

หมายเหตุ:
 • XX วินาที คือ ความยาวของข้อความที่ถูกฝากไว้ ซึ่งหน่วยเป็นวินาที
 • กด *99XX โดย XX คือหมายเลขสุ่มใช้เฉพาะแต่ละข้อความที่แจ้งผ่านทาง SMS เท่านั้น
2. กด *99xx  

คุณยังคงสามารถรับฟังข้อความเสียงที่มีผู้ฝากถึงได้ ผ่านทาง *99   > ฟังข้อความ กด 1 โดยลำดับของข้อความเสียง
ที่คุณจะได้ฟังจะเป็นการเรียบลำดับจากข้อความล่าสุดที่มีผู้ฝากถึงคุณ เป็นข้อความแรก

tips
 • กด "9" เพื่อข้ามไปท้ายข้อความที่กำลังฟังอยู่ และเข้าไปยังเมนูเพื่อทำรายการต่อไป
 • กดเครื่องหมายดอกจัน (*) ในขณะที่ได้ยินรายละเอียดของผู้ฝากข้อความเสียง (คุณมี 1 ข้อความ ใหม่ จาก 08XXXXXXXX...) เพื่อเข้าฟังข้อความที่มีคนฝากถึงได้ทันที
 • ในกรณีมีผู้โทรหาคุณในขณะที่ปิดเครื่อง หรือแบตฯ หมด แต่ว่างสายไปก่อนได้ยินสัญญาณให้ฝากข้อความเสียง (Beep: บี๊ป) บริการแจ้งสายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับ (Missed Call Alert) จะส่ง SMS แจ้งให้คุณทราบว่า
  มีใครโทรหาคุณบ้างในเวลาไหน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
การโทรกลับไปยังผู้ที่ฝากข้อความเสียง (Call Return)

เมื่อคุณได้ฟังข้อความเสียงที่มีผู้ฝากถึงคุณเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถโทรกลับไปยังผู้ที่ฝากข้อความเสียงนั้นได้ทันที
โดยทำรายการโทรกลับ กด 2 > ทำการยืนยัน

การตั้งเสียงตอบรับ (Greeting Message)

อัดเสียงตอบรับเป็นเสียงของตัวเองกด *99   > เสียงตอบรับ กด 2 ซึ่งข้อความตอบรับนั้น ควรจะมีชื่อของคุณแจ้ง
ให้ผู้ที่โทรเข้ามาฝากข้อความไว้ และจะติดต่อกลับไป
เช่น "ยุ้ยไม่สามารถรับสายได้ในขณะนี้ กรุณาฝากข้อความไว้นะคะ แล้วยุ้ยจะติดต่อกลับไปทันทีค่ะ" เปลี่ยนเสียงตอบรับ
ให้เป็นเสียงดารา หรือตลกขบขันผ่านบริการ Star Voice Mail *799  

การทำรายการอื่นๆ (Mailbox Setting)

ตั้งรหัสผ่าน สร้างกลุ่มผู้รับ (Mailing List) และ เปลี่ยนภาษาในการใช้งานได้ แค่กด *99   > ทำรายการอื่นๆ กด 3

วิธีการโอนสายเข้าบริการฝากข้อความเสียง (Voice Mail *99)

เข้าไปที่เมนู (Menu)> การตั้งค่า (Setting)> การโอนสาย (Call Divert) > เลือกกรณีในการโอนสาย และทำการยืนยัน การโอนสาย (Active)> ให้กดหมายเลข +668190099 และทำการยืนยัน

 • โอนทุกสายสนทนา (Divert on All Calls) เป็นการโอนทุกสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขอื่น หรือโอนเข้าเข้าบริการ รับฝากข้อความเสียง (Voice Mail *99   )
 • โอนสายเมื่อสายไม่ว่าง (Divert on Busy) เป็นการโอนสายระหว่างที่ คุยกับสายอื่นอยู่
 • โอนสายเมื่อไม่มีผู้รับ (Divert on No Answer) เป็นการโอนสายที่ไม่ได้รับสาย หรือรับสายไม่ทัน
 • โอนสายถ้าติดต่อไม่ได้ (Divert on Not Reachable) เป็นการโอนสาย เมื่อจำเป็นต้องปิดมือถือ หรือแบตฯ หมด
หมายเหตุ:
 1. เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของคุณ โดยไม่ต้องทำการยกเลิกการตั้งค่าโอนสายบ่อยๆ แค่ทำการ
  ตั้ง ค่าการโอนสายในกรณี เมื่อไม่มีผู้รับ (No Answer) และ เมื่อติดต่อไม่ได้ (Not Reachable) เข้าบริการรับฝากข้อความโดยตั้งค่าตามวิธีการตั้งค่าการโอนสายไปที่หมายเลข +668190099
 2. คุณสามารถทำการโอนสายเข้าสู่บริการรับฝากข้อความได้ทั้งหลายกรณีในเวลาเดียวกัน โดยไม่จำเป็น
  ต้องเลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง
 3. ในกรณีที่ Voice Mail หาย หากผู้อื่นไม่สามารถฝากข้อความถึงคุณได้ อาจเกิดจากการที่คุณได้ทำการ
  ยกเลิกบริการโอนสายอัตโนมัติจากเมนู Cancel All Diverts ยกเลิกไปด้วย ซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้
  โดยทำการตั้งการโอนสายเข้า Voice Mail Box ตามวิธีที่แนะนำข้างต้น
 • ในกรณีที่คุณปิดเครื่อง แบตเตอรี่หมด หรือไม่รับสายภายในเวลา 30 วินาที ทุกสายที่เรียกเข้าจะถูกโอนเข้า
  สู่ระบบ รับฝากข้อความโดยอัตโนมัติ ยกเว้นคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ในการโอนสาย
 • กรณีที่ข้อความนั้นยังไม่ได้ถูกเรียกฟัง ระบบจะเก็บข้อความนั้นไว้ เป็นระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มีผู้ฝาก
  ข้อความถึง และระบบจะทำการลบข้อความเสียงใน Voice Mail Box ให้เองโดยอัตโนมัติ
 • กรณีที่ข้อความนั้นถูกเรียกฟังแล้ว ระบบจะเก็บข้อความนั้นไว้เป็นระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าของเครื่องเรียกฟังข้อความนั้นๆ และระบบจะทำการลบข้อความเสียงใน Voice Mail Box ให้เองโดยอัตโนมัติ
  บริการ ฟังแล้วนะ (SMS Red Alert) เฉพาะการโทรภายในเครือข่ายของ AIS ผู้ฝากข้อความเสียงจะได้รับ SMS แจ้งให้ทราบทันที เมื่อข้อความเสียงนั้นได้ถูกเรียกฟังแล้ว หรือ หากข้อความเสียงนั้นยังไม่ถูกเรียกฟังภายใน 24 ชม. ก็จะได้รับ SMS แจ้งให้ทราบเช่นกัน
 • กรณียกเลิกบริการกด *141   > กด 2 > กด 1 รอรับ SMS ยืนยันการยกเลิก
 • สมัครบริการกด *141   ฟรี!
 • ทำรายการต่างๆ ผ่านหมายเลข *99 หรือ *99XX   ครั้งละ 1 บาท
หมายเหตุ:
 • ผู้โทรเข้าจะไม่เสียค่าบริการใดๆ ถ้าวางสายก่อนได้ยินสัญญาณให้ฝากข้อความ (Beep!: บี๊ป!)

สำหรับผู้ใช้บริการทุกระบบของ AIS (ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่)